Digiqole ad

ADA เผย 6 เทรนด์ผู้บริโภคปี 2022 แนะใช้กลยุทธ์ Martech รับการเติบโต

 ADA เผย 6 เทรนด์ผู้บริโภคปี 2022  แนะใช้กลยุทธ์ Martech รับการเติบโต
Social sharing
Digiqole ad

ADA เปิดรายงาน Martech Report ปี 2022 เผย 6 เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังยุคโควิด ให้ความสำคัญกับสุขภาพและมีระบบดูแลสุขภาพที่ปลอดภัย ส่งผลภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมเผชิญความท้าทายใหม่ แนะนำใช้กลยุทธ์ Martech สร้างประสบการณ์ใหม่ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ มุ่งสร้างการเติบโตธุรกิจในอนาคต
นายแดน ศรมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดีเอ ดิจิทัล ประเทศไทย จำกัด ผู้นำในการให้บริการการตลาดดิจิทัลครบวงจร ทั้งในด้าน Data Analytics และการใช้เทคโนลียีการตลาด (MarTech) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิดเผยว่า เอดีเอ เอเชียแปซิฟิก จัดทำรายงาน Martech Report ปี 2022 สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และมีผลกระทบทำให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต้องปรับตัว และหากลยุทธ์ใหม่ในการเข้าถึงผู้บริโภคในปัจจุบัน โดย 6 แนวโน้มสำคัญของผู้บริโภคในปี 2022 ได้แก่

The conscious consumer : ผู้บริโภคหลังโควิดจะให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพพุ่งขึ้น ซึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าตลาดจะมีมูลค่าสูงถึง 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2030

Living in the Blue Zone : ผู้บริโภคต้องการอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย มีระบบดูแลสุขภาพ และมีระบบสาธารณสุขรองรับ

Rise of the Mataverse : ผู้บริโภคเลือกใช้ Mataverse หรือโลกเสมือน เข้ามาเติมเต็มประสบการณ์ของผู้บริโภคที่สามารถเชื่อมต่อกับแบรนด์ได้ในทุกช่องทางด้วยอุปกรณ์ดิจิทัล

Non-fungible tokens (NFTs) for charity : ผู้บริโภคใช้เงินดิจิทัลเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น ซึ่งภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจกำลังใช้ประโยชน์จากเงินดิจิทัลเพื่อจัดทำโครงการรณรงค์เพื่อสังคม

eCommerce Platform : ผู้บริโภคต้องการประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ และโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น แบรนด์จึงมุ่งสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป

Robotics Delivery and the self-driving car : การใช้ AI ในบริการขนส่งสินค้า และบริการด้านการเดินทางเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

“ผลกระทบจากโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วง 2- 3 ปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต้องปรับตัว จากรายงานของ Martech Report 2022 แสดงให้เห็นถึงเทรนด์สำคัญที่เกิดขึ้น และนักการตลาดจำเป็นต้องรู้ เพื่อวางกลยุทธ์ให้กับแบรนด์และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” แดนกล่าว
สำหรับกลยุทธ์ที่สำคัญของนักการตลาดในยุคนี้ คือ การใช้เทคโนโลยีการตลาด (Martech) เพื่อสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลเข้ามาช่วยขับเคลื่อนสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและวางกลยุทธ์ออมนิแชนแนล การนำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการวางกลยุทธ์ที่สอดรับประสบการณ์ของแบรนด์
นอกจากนี้ ใน Martech Report 2022 ซึ่งจัดทำโดยเอดีเอ เอเชียแปซิฟิก ยังกล่าวถึงผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ที่ถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของไทยที่สร้างรายได้ให้ประเทศคิดเป็นสัดส่วน 18% ต่อจีดีพี ในปี 2021 จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเหลือเพียง 8 ล้านคน และยังส่งผลกระทบต่อเนื่องใน 5 อุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีก การค้า การสื่อสาร และการขนส่ง

Facebook Comments

Related post