Digiqole ad

AACSB ยกย่องโรงเรียนธุรกิจ 24 แห่งที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

 AACSB ยกย่องโรงเรียนธุรกิจ 24 แห่งที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม
Social sharing
Digiqole ad

การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ตอกย้ำว่าโรงเรียนธุรกิจคือพลังในการสร้างความดีในสังคม

แทมปา, ฟลอริดา :

AACSB International (AACSB) เครือข่ายการศึกษาด้านธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศรายชื่อโรงเรียนธุรกิจ 24 แห่งในโครงการ Innovations That Inspire ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องสถาบันการศึกษาจากทั่วโลกที่ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแวดวงการศึกษาด้านธุรกิจ

โครงการ 2021 Innovations That Inspire ให้ความสำคัญกับผลกระทบเชิงบวกของการศึกษาด้านธุรกิจที่มีต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแคมเปญ Connected for Better โดยโครงการนี้ยกย่องโรงเรียนธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านหนึ่งในแนวทางดังต่อไปนี้

  • เชื่อมโยงความรู้เชิงวิชาการกับการปฏิบัติจริง
  • เชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่น ๆ
  • ขับเคลื่อนนวัตกรรมการอุดมศึกษา

ตัวอย่างนวัตกรรมที่ช่วยรับมือกับความท้าทายทางสังคมที่หลากหลาย เช่น ความไม่มั่นคงทางอาหาร ภาวะผู้นำในสถานการณ์โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเท่าเทียมทางเพศ

  • โครงการ COVID-19 Tracking Project ของ University of Minnesota Carlson School of Management ใช้ข้อมูลการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจาก 50 รัฐทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงระดับผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อระบบโรงพยาบาล คาดการณ์ความต้องการในอนาคต และติดตามความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรุนแรงของโรค
  • โครงการ Aquatis Innovation Challenge ของ IMD จับคู่นักศึกษา MBA กับอควาเรียมน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เพื่อกระตุ้นการเยี่ยมชมหลังสถานการณ์โรคระบาด
  • โครงการ Khaddit Beirut ของ American University of Beirut Suliman S. Olayan School of Business มุ่งพัฒนาโรดแมปที่นำโดยชุมชนและขับเคลื่อนด้วยคนในท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูเมืองเบรุตหลังเกิดเหตุระเบิดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2020

“โรงเรียนธุรกิจทุกแห่งต่างกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับชุมชนของตนเอง และตัวอย่างจากโครงการ Innovations That Inspire ของ AACSB ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการศึกษาด้านธุรกิจคือพลังในการสร้างความดี” Caryn L. Beck-Dudley ประธานและซีอีโอของ AACSB กล่าว “เรารู้สึกยินดีที่ได้ยกย่องโรงเรียนธุรกิจ 24 แห่งที่คิดค้นแนวทางใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม”

โครงการ Innovations That Inspire ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 และได้ยกย่องโรงเรียนธุรกิจมากกว่า 160 แห่ง ที่เป็นแบบอย่างของแนวทางอันก้าวหน้าด้านการศึกษา การวิจัย การมีส่วนร่วมหรือการเข้าถึงชุมชน ความเป็นผู้ประกอบการ และความเป็นผู้นำ จนถึงปัจจุบัน สมาชิกจาก Business Education Alliance ของ AACSB ได้แบ่งปันนวัตกรรมกว่า 1,000 โครงการ จนกลายเป็นคลังข้อมูลที่แข็งแกร่งในระบบ DataDirect ของ AACSB ซึ่งให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจแก่เพื่อนสมาชิกและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ Barco เป็นผู้สนับสนุนโครงการ 2021 Innovations That Inspire

Facebook Comments

Related post