Digiqole ad

96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Social sharing

Digiqole ad

โครงการ “ วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ (TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023) ”จัดวิ่งการกุศล วิ่งพร้อมกัน 6 จังหวัดทั่วประเทศ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ จัดวิ่งการกุศลโครงการ “วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ (TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023)” ถวายเป็นพระราชกุศลวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำรายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และจัดตั้งมูลนิธิสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใน 2 รูปแบบ Virtual Run และ วิ่งสนามจริงใน 6 จังหวัด โดยเชื่อว่าประชาชนกว่า 96,000 คน พร้อมใจวิ่งร่วมกันทั่วประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แจ้งว่า สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดโครงการ 96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการวิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ (TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023) ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 24 สิงหาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อจัดหารายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในวาระครบรอบ 96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และจะจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อก่อตั้งมูลนิธิสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อไป

​ทั้งนี้กิจกร

รมครบรอบ 96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ จะมีกิจกรรมทำบุญวันสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 และกิจกรรม Running Day ใน 6 จังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 และกิจกรรม Virtual Run วิ่งพร้อมกันทั่วประเทศ 96 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 24 สิงหาคม 2566

​สำหรับรูปแบบของการจัดการแข่งขัน Running Day (วิ่งจริง) ใน 6 จังหวัดนั้นประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา จะวิ่งระยะทาง 6 กิโลเมตร วิ่งพร้อมกันในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 มี 3 ประเภท การสมัคร ค่าสมัคร 596 บาท/1 ท่าน ราคา 1,096 สำหรับ 2 ท่าน และราคา 1,496 บาท สำหรับ 3 ท่าน สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาภายในวันที่ 21-31 มีนาคม 2566 จะสมัครได้ในราคาพิเศษคือ 496 บาท/1 ท่าน ราคา 996 บาท/2 ท่าน และ ราคา 1,396 บาท/3 ท่าน สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ในการกรอกข้อมูลการสมัครต้องเลือกจังหวัดที่จะร่วมกิจกรรมเพื่อรับเสื้อวิ่ง (สีขาว) และ BIB Number หรือหมายเลขวิ่ง คนละ 1 แผ่น นักวิ่งทุกคนที่ผ่านเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล โดยในการจัดการแข่งขัน Running Day จะมีรางวัลมี 5 ประเภท คือ รางวัลนักวิ่งที่มีอายุน้อยที่สุด รางวัลนักวิ่งที่มีอายุมากที่สุด รางวัลแฟนซีประเภทเดี่ยว รางวัลแฟนซีประเภททีม และรางวัลนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 96 กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม จนถึง 30 เมษายน 2566 ผ่านเว็ปไซต์ http://www.runlah.com

ส่วนกิจกรรม Virtual Run วิ่งพร้อมกันทั่วประเทศจำนวน 96 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม–24 สิงหาคม 2566 ระยะทางรวม 96 กิโลเมตร มี 3 ประเภทการสมัคร ค่าสมัคร 596 บาท/1 ท่าน ราคา 1,096 สำหรับ 2 ท่าน และราคา 1,496 บาทสำหรับ 3 ท่าน

สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาภายในวันที่ 21-31 มีนาคม จะสามารถสมัครได้ในราคาพิเศษ คือ 496 บาท/1 ท่าน ราคา 996 บาท/2 ท่าน และราคา 1,396 บาท/3 ท่าน นักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่วิ่งจนครบ 96 กิโลเมตร จะได้รับ E -Certificate เสื้อ (สีแดง) และเหรียญรางวัลทุกคน โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2566 ผ่านเว็ปไซต์ http://www.thai.fit กิจกรรมดังกล่าวเชื่อว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 96,000 คน ทั่ประเทศ

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post