Digiqole ad

9 ส.ค.นี้ ประกันสังคมโอนเงินนายจ้าง ลูกจ้าง ม.33 ใน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา

 9 ส.ค.นี้ ประกันสังคมโอนเงินนายจ้าง ลูกจ้าง ม.33 ใน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา
Advertisement
สำนักงานประกันสังคม จะโอนเงินให้ผู้ประกันตน ม.33 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดกิจการตามประกาศคำสั่งของ ศบค. ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผู้ประกันตนได้รับสิทธิจำนวน 272,746 คน นายจ้าง 19,213 ราย ใช้วงเงินทั้งสิ้น 1,522 ล้านบาท แยกเป็น นายจ้าง 841 ล้านบาท และลูกจ้าง 681 ล้านบาท ในวันที่ 9 ส.ค. 64 ให้ลูกจ้างผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน และนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาได้ที่ https://www.sso.go.th
Advertisement
หรือโทรศัพท์ สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สรุป การโอนเงินให้ผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ดังนี้
โอนวันที่ 4 – 6 ส.ค. 64 จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
โอนวันที่ 9 ส.ค. 64 จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ ในส่วนของลูกจ้าง สำนักงานประกันสังคมจะโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น
ที่มา: กระทรวงแรงงาน
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/thp8K

Related post