Digiqole ad

ขนส่งทางบก เชิญชวนผู้สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 7

 ขนส่งทางบก เชิญชวนผู้สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 7
Social sharing

Digiqole ad

กรมการขนส่งทางบก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษครั้งที่ 7  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึวันปิดประมูล หรือลงทะเบียน ณ บูธประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก บริเวณ Creative Space ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ จนถึง 31 พฤษภาคม 2567

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมะมหมายเลขเบยนรถที่มีลักษณะพิเศษ
สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ครั้งที่
7 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567  ตั้งแต่เวลา 10.00 ณ
อาคาร GPS ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก เพื่อนำรายได้จากการประมูลนำไปใช้ในกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ ครั้งที่ 7 มีหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ รวมทั้งสิ้น 112 หมายเลข แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่ม
SUPERPREMIUM ลักษณะเป็นเลข 8 และ 9 สี่ตัวเหมือน (8888, 9999) ราคาเริ่มต้นการประมูล 1,500,000 บาท

2.กลุ่ม PREMIUM  ลักษณะเป็นตัวเลขสี่ตัวเหมือน (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777) ราคาเริ่มต้นการประมูล 1,000,000 บาท

3.กลุ่ม GOLD ลักษณะเป็นเลขตัวเดียว (1-9) เลขสองตัวเหมือน (11-99), สามตัวเหมือน
(
111-999), เลขคู่ 8, คู่ 9 (8899, 9988, 8998, 8989, 9898, 9889) ราคาเริ่มต้น 800,000บาท

4.กลุ่ม SILVER เลขหลักพัน (1000-9000), เลขเรียง (123-789,1234-6789), เลขคู่ (3113, 6969, 9559) ราคาเริ่มต้น 500,000 บาท

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า หมายเลขทะเบียนรถลักษณะพิเศษครั้งนี้ เน้นการแสดงความพิเศษของตัวตน ในคอนเซ็ปต์ เหนือระดับสำหรับ “คนพิเศษ” ที่โดดเด่นทั้งในเรื่องคำและความหมายและศาสตร์ตัวเลข โดยป้ายทะเบียนที่คาดว่าจะได้รับความนิยมสูงสุดคือ หล่อ “9999” ในขณะที่หมอดูชื่อดังอย่างอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา เลือกเชียร์ป้ายทะเบียนแห่งความสุข รวยสุข 1” และ แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ นักแสดงสาว ชื่นชอบป้ายทะเบียนที่ช่วยสร้างความสดใสบนท้องถนนอย่าง เฮฮา 555”นอกจากนี้ ยังมีป้ายทะเบียนที่มีความพิเศษมากมาย อาทิ รวยเฮง 3” “สุขสบาย 1” “โชคดี 777”  “เพชร 789” สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปจนถึงวันปิดประมูล หรือลงทะเบียน ณ บูธประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก บริเวณ Creative Space  ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ จนถึง 31 พฤษภาคม 2567 ณ หรือโทร. 0-2272-5937 สายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 หรือ 0-2271-8888

ทั้งนี้ ร่วมประมูลได้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567  ทั้ง  2 ช่องทาง คือ 1. ทางวาจาในห้องประมูล ณ อาคาร GPS ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก 2. ทางอินเทอร์เน็ตwww.tabienrod.com โดยผู้ร่วมประมูลจะได้ครอบครองป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษที่ใช้เทคโนโลยี การพิมพ์แผ่นป้ายแตกต่างจากป้ายทะเบียนปกติ ตัวแผ่นป้ายไม่มีรอยดุลและไม่มีขอบ ภาพพื้นหลังมีลวดลายกราฟิก

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post