Digiqole ad

รมว.กระทรวงสาธารณสุขเผย ที่ประชุมทบทวนกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษฯเห็นชอบแก้ไขปริมาณแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน

 รมว.กระทรวงสาธารณสุขเผย ที่ประชุมทบทวนกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษฯเห็นชอบแก้ไขปริมาณแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน
Social sharing

Digiqole ad
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผย ที่ประชุมทบทวนกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษฯเห็นชอบแก้ไขปริมาณแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน จากเดิมกำหนดปริมาณไม่เกิน 5 เม็ด ลดลงเหลือ 1 เม็ด พร้อมนำร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่ขึ้นเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นประชาชนตั้งแต่วันนี้ – 4 มิถุนายน 2567 คาดเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมาย ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้
.
ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมทบทวนกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. 2567 และกล่าวว่า ภายหลังที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขแก้ไขกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว โดยปรับลดยาบ้าให้เหลือ 1 เม็ด เพื่อเป็นหลักให้ผู้ปฏิบัติงานและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย และสื่อสารกับประชาชนได้ชัดเจนว่ายาเสพติดมีกี่เม็ดก็ผิด หากมีหนึ่งเม็ดจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นผู้เสพ มิฉะนั้นจะถูกแจ้งข้อหาครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมรายงานความคืบหน้าภายใน 90 วัน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนกฎกระทรวงฯ ซึ่งได้ประเมินแล้วพบว่าส่งผลกระทบทั้งด้านสังคม กฎหมาย และการแพทย์
.
นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ผลกระทบด้านสังคม คือ เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ ส่งผลให้เข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย และมีผู้ค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้น ด้านกฎหมาย คือ ผู้ค้าใช้ช่องว่างของกฎหมายในการแบ่งบรรจุจำหน่ายเพื่อหลบหลีกการถูกดำเนินคดีในฐานความผิดมีไว้ในครอบครองหรือเพื่อการค้า ที่มีโทษมากกว่าฐานเสพหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพที่เมื่อถูกดำเนินคดี บางรายอาจจะถูกสั่งลงโทษปรับและรอลงอาญา โดยไม่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และด้านการแพทย์ คือ มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงจากผู้ป่วย (SMI-V) ซึ่งเป็นจุดที่สังคมกังวลและให้ความสนใจ จึงมีมติเสนอให้แก้ไขกฎกระทรวงฯ เป็นฉบับที่ 2 เฉพาะปริมาณแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน โดยกำหนดแอมเฟตามีน มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม และเมทแอมเฟตามีน มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม หรือในกรณีที่เป็นเกล็ด ผง ผลึก มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 20 มิลลิกรัม พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทบทวนกฎกระทรวงฯ ในวันนี้ด้วย
.
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้นำร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันนี้ – 4 มิถุนายน 2567 เพื่อนำผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาเสนอร่างกฎกระทรวง ตามกระบวนการและขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถประกาศลงราชกิจจานุเบกษาได้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้
.
ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่างกฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….” ได้ที่ https://docs.google.com/…/11PoGkXfd00f8xMYi…/viewform…
.
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post