Digiqole ad

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้าประเดิมโปรเจค “GLO INNOVATION SHORT FILM CONTEST 2024” โครงการประกวดโฆษณาหนังสั้นในระดับมหาวิทยาลัย”

 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้าประเดิมโปรเจค “GLO INNOVATION SHORT FILM CONTEST 2024” โครงการประกวดโฆษณาหนังสั้นในระดับมหาวิทยาลัย”
Social sharing

Digiqole ad

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เดินหน้าประเดิมโปรเจค “GLO INNOVATION SHORT FILM CONTEST 2024” โครงการประกวดโฆษณาหนังสั้นในระดับมหาวิทยาลัย”

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จับมือร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(หมาชน) ประเดิมต้นปีเดินหน้าจัดโครงการประกวดโฆษณาหนังสั้นในระดับมหาวิทยาลัย เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “GLO INNOVATION SHORT FILM CONTEST 2024” ภายใต้คอนเซปต์ “Innovation For Better Life นวัตกรรมที่สะดวกต่อการใช้ชีวิต” ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 800,000 บาท
GLO INNOVATION SHORT FILM CONTEST 2024 เป็นการประกวดหนังสั้นโฆษณาที่เป็นเสมือนเวทีจริงที่เหล่านักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ การครีเอทผลงานการทำภาพยนตร์สั้น เพื่อต่อยอดจากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การปฎิบัติจริง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมุ่งเน้นและให้ความสำคัญและยึดมั่นเสมอมา เพราะเยาวชนนั้นเป็นวัยที่สำคัญและเป็นกำลังหลักของประเทศในอนาคต

คอนเซปต์ “Innovation For Better Life นวัตกรรมที่สะดวกต่อการใช้ชีวิต” อยากให้มุ่งเน้นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการดำเนินชีวิต โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในมหาวิทยาลัย โดยเป็นสถาบันการศึกษาสังกัดของรัฐ และเอกชนทั่วประเทศ
สำหรับการส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2 – 5 คน ทีมละไม่เกิน 5 คน สำคัญที่พลาดไม่ได้คือ ทุกคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมผ่าน Conference Zoom ก่อนเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดได้

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 12 มีนาคม เข้ารับอบรมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมผ่าน Conference Zoom ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และส่งผลงาน Story line บทภาพยนตร์ พร้อมตั้งชื่อเรื่อง หลังจากเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ภายในวันที่ 8 เมษายน 2567 ส่งเอกสารการสมัครและผลงานได้ที่ gloinnovationshortfilmcontest@gmail.com โดยทำการประกาศผลการตัดสินผู้ชนะในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 @SAMSUNG LED CINEMA, SIAM PARAGON

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/MajorGroup และ https://www.facebook.com/gloinnovationshortfilmcontest2024 หรือเบอร์โทร 083 823 9176
รายละเอียด QR Code เพิ่มเติม พร้อมใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฤทัยรัตน์ วิทยวิโรจน์ 081-621-8100
E mail : ouiruthairat@gmail.com

การประกวดโฆษณาหนังสั้น GLO INNOVATION FOR BETTER LIFE SHORT FILM หัวข้อ ” Innovation For Better Life นวัตกรรมที่สะดวกต่อการใช้ชีวิต ”
( ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 083 823 9176 )

Facebook Comments


Social sharing

Related post