Digiqole ad

ที่แรกในไทย ม.มหิดลเปิดป.โทพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ด้วย‘คุณค่าที่มาพร้อมความปลอดภัย’

 ที่แรกในไทย ม.มหิดลเปิดป.โทพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ด้วย‘คุณค่าที่มาพร้อมความปลอดภัย’
Social sharing
Digiqole ad

ที่แรกในไทย ม.มหิดลเปิดป.โทพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ด้วย‘คุณค่าที่มาพร้อมความปลอดภัย’

กว่าหนึ่งทศวรรษแล้วที่ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะเภสัชศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีทิศทางเพื่อการพัฒนา Functional Foods ตามเทรนด์โลก ปัจจุบันยังคงเป็นที่แรกและที่เดียวซึ่งสามารถผลิตบัณฑิตในด้านดังกล่าวได้อย่างครบวงจร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงปัทมพรรณ โลมะรัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ และอาจารย์ประจำภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตประธานหลักสูตรฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของ Functional Foods ว่ามีความแตกต่างจากอาหารทั่วไป ตรงที่มีการระบุปริมาณสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในเชิงป้องกัน เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่า และมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในตลาดโลก และนำไปสู่ความต้องการผู้เชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ริเริ่มเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ Functional Foods ที่ต้องการบัณฑิตซึ่งมีความรู้ทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมด้วยศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ

ตลอดจนทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ โดยเชื่อมั่นศักยภาพในการผลิตบัณฑิตของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาที่โลกต้องการดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพิกา กาญจนดำเกิง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านปัจจุบัน กล่าวเพิ่มว่า หลักสูตรได้ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ นอกจาก “พืชอาหาร” ยังมีการนำ “พืชสมุนไพร” มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยพืชสมุนไพรซึ่งมีการนำไปใช้ทั้งอาหารและเป็นยา จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังสูง เนื่องจากสมุนไพรบางชนิดอาจมีสารพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้

โดย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มุ่งเน้นการส่งมอบองค์ความรู้ “การตรวจสอบสารสำคัญ” ที่ออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ Functional Foods เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ด้วย “คุณค่าที่มาพร้อมความปลอดภัย”

เมื่อเร็วๆ นี้นักศึกษาร่วมกับศิษย์เก่าของหลักสูตรฯ มีโอกาสนำเสนอแนวคิดและพัฒนานวัตกรรมที่โดดเด่นในเวที TED FUND โดยนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนประกอบของตำรับอาหารไทย ซึ่งจากการวิจัยพบว่าให้ผลดีในการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง จึงนำมาต่อยอดพัฒนาเป็น Functional Foods

นอกจากนี้ยังมีผลงานของนักศึกษาในหลักสูตรที่ค้นพบว่า “เปลือกมะขาม” มีสารออกฤทธิ์ที่ช่วนต้านอนุมูลอิสระ ได้มากกว่า ”เม็ดมะขาม” ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอาหารได้ด้วย “คุณค่าที่แตกต่าง”

และจากรายวิชาที่เปิดใหม่ “New Product Development” ของหลักสูตรฯ ที่พร้อมยกระดับคุณภาพ Functional Foods สู่มาตรฐานโลก สามารถตอบโจทย์ความต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้อย่างแท้จริง

พร้อม “ติดปีก” ด้วยความรู้ด้านประกอบการ และชั่วโมงฝึกทักษะที่มากด้วย “รอบบิน” ที่จะทำให้ได้ “บัณฑิตพร้อมใช้“ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศชาติให้พร้อมพุ่งทะยานต่อไป

Facebook Comments

Related post