Digiqole ad

5 เหตุผล ทำไมต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ผ่านการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท เศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วจริงหรือ ?

 5 เหตุผล ทำไมต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ผ่านการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท เศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วจริงหรือ ?
Social sharing
Digiqole ad
หากพิจารณาอย่างรอบด้าน จะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยยังคงซบเซาและจำเป็นต้องมีการกระตุ้นอย่างเร่งด่วน รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งเติมเงินเข้าสู่ระบบผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เพื่อกระตุกเศรษฐกิจประเทศให้ตื่นมาอีกครั้ง ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตเต็มศักยภาพของประเทศ ตามเป้าหมาย 5%
โครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทไม่ใช่โครงการสังคมสงเคราะห์ แต่เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการเติมเงิน 10,000 บาทให้พี่น้องประชาชน ซึ่งสามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยและเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่และทุกระดับทั่วประเทศสามารถเริ่มต้นลงทุนประกอบอาชีพได้ด้วยตัวเอง อีกทั้ง การเติมเงินดิจิทัลในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการผลิตสินค้าเพิ่มเติม ที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนต่อไป
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post