Digiqole ad

5 หมื่นชื่อ แก้ไข รธน.

 5 หมื่นชื่อ แก้ไข รธน.
Advertisement
Advertisement

เพราะคนชื่อ มีชัย ฤชุพันธุ์ ได้ใช้ความสามารถด้านกฎหมาย ไปตอบสนองต่อความต้องการของ คสช. และคนชื่อ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา”

รัฐธรรมนูญปี 2560 ที่มีชัย เคยยกอ้างว่ามีข้อดี เพราะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนั้น แต่สุดท้ายมาถึงวันนี้ ชัดเจนว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการโกง การทุจริต คอรัปชั่น เล่นพรรคเล่นพวก และปกป้องผู้ถือครองอำนาจและพวกพ้อง โดยการใช้การตีความรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นเกราะกำบังการตรวจสอบ

รัฐธรรมนูญปี 2560 จึงเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนตามใจแป๊ะ ที่ถูกมองเป็นต้นไม้พิษจากอำนาจรัฐประหาร ที่ต้องการจะสืบทอดอำนาจให้อยู่ในกำมือให้ยาวนานที่สุด

ความต้องการที่จะโค่นล้มต้นไม้พิษ เพราะทนไม่ไหวกับผลไม้พิษลูกแล้วลูกเล่าที่ทยอยปรากฏให้สังคมเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัด กลับไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถทำได้อย่างที่พึงจะเป็นเฉกเช่นการแก้ไขกฎหมายอื่นๆใดในโลกนี้

เพราะแม้ว่า มีชัย จะเลือกเป็นเนติบริกรผู้รับใช้ในการเขียนรัฐธรรมนูญ แต่มีชัยก็มีความสามารถพอที่จะลอกและวางหมากกล ดักทางให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถทำได้โดยง่าย

ยิ่งการเอาเงื่อนไปผูกปมไว้กับ 250 ส.ว.ที่แต่งตั้งขึ้นมาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจาก คสช.ด้วยแล้ว หาก ส.ว.ไร้ซึ่งสำนึกเพื่อประชาชน การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือทางตัน

ในภาวะที่เหนื่อยใจกับความด้านและหนาในการยื้ออำนาจแบบไร้ซึ่งหิริ โอตัปปะ ก็มีแสงหนึ่งเกิดขึ้นพอให้มองเห็นทาง

เพราะเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมายพ.ศ. 2564 โดยทั้งหมดมีจำนวน 19 มาตรา เหตุผลที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ระบุไว้ว่า  เพราะพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ เสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยังขาดกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นจึงสมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้เหมาะสม

ที่น่าสนใจคือ มาตรา 5 ระบุว่าการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ ใช้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า1 หมื่นคน และการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ต้องมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน

นั่นย่อมหมายความว่า ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ การเข้าชื่อเพื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม สามารถที่จะทำได้ และการที่ต้องมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคนร่วมลงชื่อนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก

แต่ก็เชื่อเช่นกันว่า ภายใต้ความต้องการที่อยากจะอยู่ต่อ ศรีธนญชัย คงกำลังหาทางพลิกกฎหมาย เพื่อที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปอย่างเต็มกำลังเช่นกัน

ภูวนารถ ณ สงขลา

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/5KOaA

Related post