Digiqole ad

5 วันสุดท้าย! ร่วมแสดงความเห็นร่างกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนในคดีการเมือง

 5 วันสุดท้าย! ร่วมแสดงความเห็นร่างกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนในคดีการเมือง
Social sharing
Digiqole ad
พรรคก้าวไกลยื่นร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ เมื่อ 5 ตุลาคม 2566 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนรับฟังความเห็นประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 และเหลือเวลาอีกเพียง 5 วัน ก่อนเว็บไซต์สภาฯ ปิดรับความเห็น
.
จึงขอเชิญชวนทุกคน ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่กับพรรคก้าวไกล เข้าไปแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ร่างฉบับนี้สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของประชาชนต่อประเด็นการนิรโทษกรรมได้ครอบคลุมมากที่สุด เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ที่จะเปิดสภาฯ อีกครั้งในวันที่ 12 ธันวาคมนี้
.
เหตุผลที่พรรคก้าวไกล เสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ เพราะความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อตั้งแต่อดีต มีประชาชนจำนวนมากที่มีความคิดความเชื่อต่างกัน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ หลายพันคนถูกดำเนินคดี ในจำนวนนี้ถูกตั้งข้อหาร้ายแรงเป็นคดีความมั่นคง จนปัจจุบันการดำเนินคดียังไม่ยุติ
.
เราเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าว ย่อมเป็นการยากที่สังคมไทยจะกลับสู่ภาวะปกติสุข เพราะประชาชน ไม่ว่าอยู่ฝ่ายไหน มีความเห็นว่ารัฐไม่เคารพความเห็นต่างทางการเมือง ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมือง
.
การนิรโทษกรรมคดีทางการเมือง จะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่กระบวนการปรองดอง สามารถคลี่คลายความขัดแย้งโดยสันติ ด้วยกระบวนการทางประชาธิปไตย เพื่อให้ประเทศไทยมีสมาธิทำเรื่องอื่นๆ ให้พัฒนาทันโลก
.
โดยนอกจากการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาฯ พรรคก้าวไกลยังเดินสายรับฟังความเห็นจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างกว้างขวางด้วย
.
เพื่อยืนยันว่านิรโทษกรรมฉบับก้าวไกล จะไม่กลายเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งแบบที่เคยเป็นมา แต่มุ่งหวังให้บรรลุเป้าหมาย คือการคืนความยุติธรรมแก่ประชาชน แสวงหาฉันทามติครั้งใหม่ของสังคมไทย ที่พวกเรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกันในอนาคต
.
อ่านเนื้อหาร่างกฎหมายและร่วมแสดงความเห็นได้เลย ลิงก์ในคอมเมนต์
ที่มา : พรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post