Digiqole ad

5 ข้อควรรู้กับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ ฉบับคุณแม่หมอบีเป็นอยู่ดี

 5 ข้อควรรู้กับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ ฉบับคุณแม่หมอบีเป็นอยู่ดี
Social sharing
Digiqole ad

ใครๆก็คงอยากมีความสุขที่แท้จริงในชีวิต ยิ่งคุณแม่ยุคใหม่ อย่างพวกเราที่ต้องทำงานได้ดีและเลี้ยงดูลูกได้ดี รวมทั้งดูแลครอบครัวได้ดีไปพร้อมๆกัน และแน่นอนความรับผิดชอบ และความคาดหวังของแม่ๆอย่างพวกเรา นั้นย่อมมีมากกว่าคนทั่วๆไป โดยปัจจุบันเรามักได้ยินคำว่า “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม” อยู่บ่อยๆ โดยคุณแม่ยุคปัจจุบันที่มีช่วงอายุ  28-45 ปี     หรืออาจเรียกได้ว่าคุณแม่ส่วนใหญ่ที่อยู่ในยุค Generation Millennials ซึ่งถือว่าเป็นคุณแม่รุ่นใหม่ เนื่องจากมีชุดข้อมูล  ความรู้ในการดูแลตนเอง และการเลี้ยงดูลูกน้อยที่อัพเดดและทันสมัยกว่าเดิม และได้หันกลับมาดูแลและใส่ใจในสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของตัวเองมากขึ้น

อย่างไรก็ตามคุณแม่หลายๆท่านอาจจะยังเข้าใจได้ไม่ถูกต้องทั้งหมดกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ดังนั้นวันนี้ “คุณแม่หมอบี” ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพองค์รวมสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ หรือ พญ.วิภาวัณย์ อรรณพพรชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุข รวมทั้งยังเชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพองค์รวมในคุณแม่หลังคลอด

เจ้าของเพจ “Dr.wellbeeing เป็นอยู่ดี กับแม่หมอบี” คุณหมอแม่ลูกหนึ่ง และยังเป็นผู้ก่อตั้ง  DOCTORVIP GROUP ทีมคุณหมออารมณ์ดี ที่จะมาช่วยไขปัญหาข้องใจและให้ความรู้เกี่ยวกับคำ ๆ นี้ให้ถูกต้องมากขึ้นกันค่ะ

 1. สุขภาพแบบองค์รวมคืออะไร

แม่หมอบีสามารถสรุปสั้น ๆ ในทางการแพทย์ได้ว่า คือการดูแลและรักษาสมดุลของชีวิตเรา โดยมองในทุกๆมุม ทุกๆด้านของชีวิต เพราะการที่เรามองคนๆหนึ่งในทุกๆด้านของเขานั้น จะทำให้เราเห็นปัญหาที่แท้จริง แม่หมอบีจึงสามารถให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาได้เร็วและตรงจุด เนื่องจากแม่หมอเข้าใจในปัญหา ความต้องการ และสิ่งที่ขาดหรือเกินของคุณแม่ยุคใหม่ๆ โดยช่วยให้คำปรึกษา ดูแลแลติดตามการรักษาสมดุล การบาลานซ์ทั้ง 8 ด้านหลักของชีวิต จนตัวคุณแม่เองจะสามารถเข้าใจความคิด ความต้องการของตัวเอง รวมทั้งจุดมุ่งหมายและความหมายของชีวิต ซึ่งแน่นอนเมื่อคุณแม่รู้สึกเต็มเติม และสามารถประสบความสำเร็จดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ แล้วก่อให้เกิดความสุขขึ้นในชีวิต ซึ่งแน่นอนเมื่อนั้นคุณแม่ก็จะสามารถพร้อมดูแลส่งความรักให้คนในครอบครัว หรือคนที่เรารักได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

 1. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมประกอบด้วยด้านใดบ้าง

สุขภาพองค์รวมจะประกอบด้วยด้านใหญ่ๆ Body, Mind, Soul and Emotion และยังมีองค์ประกอบแตกย่อยได้ ทั้งหมด 8 ด้านหลักๆด้วยกัน

 1. ร่างกาย (PHYSICAL / BODY)
 2. จิตใจ และ อารมณ์ (MIND / EMOTION / LOVE)
 3. การเงิน การออมและลงทุน (FINANCE / SAVING / INVEST)
 4. สังคม และ ความสัมพันธ์ (SOCIAL / RELATIONSHIP / FAMILY & FRIENDS)
 5. อาชีพ และ จุดมุ่งหมายของการมีชีวิต (CAREER / PURPOSE OF LIFE)
 6. ความเชื่อและจิตวิญญาณ (SOUL / SPIRITUAL)
 7. สิ่งแวดล้อม ความสุขสนานและการพักผ่อน (ENVIRONMENT / FUN & LEISURE)
 8. การพัฒนาตัวเอง / เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (INTELLECTUAL / PERSONAL GROWTH)

 

    3.ความสำคัญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับคุณแม่ยุคใหม่

ความสำคัญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม คือการที่เรามองให้ครบทุกๆด้าน ทุกๆมุมในชีวิตประจำวันของเรา โดยการประเมินและให้คะแนนในด้านต่าง ๆ ทั้ง 8 ด้านหลักดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ของตัวเราอยู่เสมอ รวมทั้งพัฒนาในทุก ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน แต่ก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีคะแนนที่เท่ากันในทุกด้าน เพียงแค่เราต้องรักษาสมดุล เพราะทุก ๆ ด้านนั้นเกี่ยวข้องกันตลอดเวลา ถ้าเราบาลานซ์และรักษาสมดุลด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันแล้ว ท้ายที่สุดก็จะเกิดเป็นความสุขในชีวิต เนื่องจากเราเข้าใจตัวเอง ค่อยๆสร้างนิสัยที่ดีใหม่ๆทีละน้อย จนสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และแน่นอนไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว วิธีการรักษาสมดุลและการบริหารชีวิตในทุกๆด้านของเรานั้นย่อมไม่เหมือนกันกับคนอื่นๆ  ซึ่งแน่นอนสำหรับคุณแม่ยุคใหม่อย่างพวกเราเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการดูแลสุขภาพองค์รวมมากที่สุด เพราะความรับผิดชอบและหน้าที่มากมายจึงจำเป็นต้องบาลานซ์ รักษาสมดุล บริหารจัดการชีวิตของทั้งตัวเอง และคนในครอบครัวให้ดีอยู่ตลอดเวลา

 1. คุณแม่ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ หรือ ให้ความสำคัญที่ผิดอยู่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

คุณแม่ส่วนใหญ่เข้าใจการดูแลสุขภาพองค์รวม คือการดูแลเพียง แค่ด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจเพียงอย่างเดียว แท้จริงแล้วการดูแลรักษาแบบสุขภาพองค์รวมยังรวมถึงการเติบโตในระดับจิตใจ ซึ่งสามารถช่วยคุณแม่รุ่นใหม่ที่ถูกคาดหวังไว้สูงกว่ารุ่นก่อน สามารถพัฒนาให้เป็นคุณแม่ยุคใหม่มืออาชีพ ที่ดูแลในทุกๆด้านของชีวิตได้ดี คุณแม่บางส่วนอาจเข้าใจว่าการมีลูกเป็นภาระที่เพิ่มมากขึ้น มีผลต่อการเติบโตในการทำงานและอาชีพ แต่สำหรับแม่หมอบีแล้วเป็นการสร้างความเติบโตทางจิตใจและภายในให้กับผู้หญิงเพศแม่อย่างพวกเรา ยิ่งในปัจจุบันมีความท้าทายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ผู้หญิงมีหน้าที่ดูแลบ้านและอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกเพียงอย่างเดียว ดังนั้นสำหรับคุณแม่ยุคปัจจุบันนี้การมีลูกจะทำให้พวกเราเติบโตขึ้น มีความเป็นมืออาชีพในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างๆมากขึ้น มีความเข้าใจในตัวเอง การมีสติอยู่กับปัจจุบัน จัดการกับอารมณ์และความเครียดต่างๆได้ดี และการบริหารจัดการชีวิตในแต่ละด้านได้อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้คุณแม่บางท่านยังอาจต้องการได้รับความชื่นชม ความเคารพยกย่อง จากคนรอบข้าง โดยการเผยแพร่ประสบการณ์ ความรู้ สิ่งอันดีงามที่เป็นความหมายและความสำเร็จของชีวิตเราให้แก่คนที่เรารักและคนรอบๆตัวเรา รวมทั้งแก่คุณแม่มือใหม่รุ่นต่อๆไปได้

 

       5.หัวใจของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ในสังคมปัจจุบัน คุณแม่รุ่นใหม่อย่างพวกเราไม่ค่อยมีเวลากลับมาดูแลตัวเองไห้ครบได้ทั้ง 8 ด้าน เพราะเราอาจไปอยู่กับ Social Media มากเกินไป หรือเฝ้ารอดูความคิดเห็น หรือความต้องการจากคนอื่นๆที่มีต่อเรา อาจไปสนใจดูแลคนที่เรารักมากกว่ารักตัวเองเสียอีก โดยไม่ได้กลับมาดูแลและรักตัวเองในทุก ๆ ด้านได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งหัวใจที่แท้จริงของ “ Holistic Well-being” คือ   การกลับมาดูแลตัวเราเอง อยู่กับตัวเอง เข้าใจความรู้สึกของเราเอง และดูแลให้ความรักกับตัวเอง ยอมรับและเคารพในตัวเอง ก่อนที่จะพร้อมดูแลให้ความรักกับคนที่เรารักได้อย่างดีเยี่ยม นั้นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะ

ทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมแม่หมอบีจึงพยายามที่จะคอยให้ความรู้ และบอกเล่าถึงการมี well-being ของแม่ๆรุ่นใหม่อย่างพวกเราอยู่ตลอด โดยจะเน้นอธิบายให้เรามองเห็นว่าสุขภาพองค์รวมของคุณแม่ยุคใหม่ หรือ “ Holistic Well-being For Smart Mom” คือการดูแลสุขภาพในทุก ๆ ด้านของคุณแม่ ทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และความสัมพันธ์กับคนรอบตัว รวมทั้งสภาวะสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา

อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องเป็นคุณแม่เท่านั้นนะค่ะ ที่จะสามารถดูแลตัวเองแบบสุขภาพองค์รวมได้ ทุกๆคนล้วนจำเป็นต้องดูแลรักษาสมดุลของชีวิต เราทุกๆคนควรจะต้องรู้วิธีจัดการบริหารในทุก ๆ ด้านของชีวิตอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นด้านเวลา ด้านสุขภาพทั้งกายและใจ รวมถึง การจัดการกับความเครียดได้ด้วยตัวเองเบื้องต้น ซึ่งแน่นอนว่าถึงแม้วิธีการจัดการจะแตกต่างไปในแต่ละคน แต่แม่หมอบีก็ขอรับรองว่า ถ้าเราจัดการได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับตัวเราเองแล้ว สุดท้ายผลลัพธ์และบทสรุปของเราทุกๆคนนั้นย่อมเหมือนกัน ซึ่งก็คือจะเกิดเป็นความสุขที่แท้จริงในความเป็นอยู่ดีของเรา รวมทั้งครอบครัวและคนที่เรารักค่ะ

ในเร็วนี้ๆ Dr.Wellbeeing จะมีการจัด Online Workshop โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคุณแม่ยุคใหม่ ในการดูแลสุขภาพใจ เสริมสร้างพลังให้กับคุณแม่ ร่วมกับทาง Studio Persona โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะบำบัด กิจกรรมบำบัด ​ Influencer คุณแม่ยุคใหม่ หรือหน่วยงานในด้านสุขภาพกายและจิตใจของคุณแม่ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ แนวคิด เคล็ดลับง่ายๆที่สามารถนำไปปรับใช้แก่คุณแม่ เพื่อที่จะสามารถดูแลสุขภาพกายและใจได้ด้วยตัวเอง อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆสำหรับคุณแม่ที่กำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้ได้ทาง IG: studiopersona.bkk และ FB: Studio Persona กันนะค่ะ

อ่านบทความเพิ่มเติมกับการดูแลสุขภาพองค์รวมสำหรับคุณแม่ได้ที่ IG/FB: dr.wellbeeing และ www.drwellbeeing.com

สามารถปรึกษาปัญหาสำหรับคุณแม่หลังคลอดเพิ่มเติมกับคุณแม่หมอบีได้ตลอดทาง LINEOA : @drbeevip

 พญ.วิภาวัณย์ อรรณพพรชัย  “คุณแม่หมอบี”

ตำแหน่งทางการแพทย์

 • ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุข
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมในคุณแม่หลังคลอด

(ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด การให้นำ้นมแม่แก่บุตร การลดนำ้หนัก

หลังคลอด และการเลี้ยงลูกเชิงบวก)

 

เจ้าของเพจ Dr.Wellbeeing “เป็นอยู่ดี กับแม่หมอบี”

ดูแลสมดุลชีวิต+บริหารสานฝัน+สร้างสุขสำหรับคุณแม่ยุคใหม่

 • Smart Mom Expert ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณแม่ยุคใหม่
 • Private Executive Mom Mentor

 

Business Profile

Founder DOCTORVIP GROUP Co., Ltd

 • Corporate Wellness Consultant Specialist
 • Wellness Education & Consulting Services
Facebook Comments

Related post