Digiqole ad

ความพร้อมในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภายืนยันรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะเดินหน้านโยบายในการแก้ไขวิกฤตประเทศและสร้างประโยชน์ประชาชนให้เป็นจริง

 ความพร้อมในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภายืนยันรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะเดินหน้านโยบายในการแก้ไขวิกฤตประเทศและสร้างประโยชน์ประชาชนให้เป็นจริง
Social sharing
Digiqole ad
วันที่ 7 กันยายน 2566 นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์รายการมุมการเมือง สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ถึงความพร้อมในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภายืนยันรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะเดินหน้านโยบายในการแก้ไขวิกฤตประเทศและสร้างประโยชน์ประชาชนให้เป็นจริง โดยคำแถลงนโยบายรัฐบาลจะเป็นกรอบการทำงานของรัฐบาลทุกเรื่อง ส่วนรายละเอียดการดำเนินโครงการต่างๆ นั้นจะปรากฎในแผนงานของแต่ละกระทรวงอย่างชัดเจน ภายหลังจากที่รัฐบาลเข้าบริหารประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นแล้ว
1. การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานั้นจะเป็นกรอบในการทำงานทุกเรื่องของรัฐบาล ซึ่งจะไม่ได้ลงรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เพราะรายละเอียดจะอยู่ในแผนการทำงานของแต่ละกระทรวงซึ่งจะปรากฎต่อๆ ไป การวิพากษ์วิจารณ์ว่าคำแถลงนโยบายรัฐบาลไม่บรรจุเรื่องที่เคยหาเสียงไว้อาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
2.การทำงานของรัฐบาลชุดนี้มีความชัดเจน ซึ่งในคำแถลงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลของ 11 พรรคการเมืองว่าจะยึดนโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นหลัก สิ่งที่สำคัญ คือพรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชน ดังนั้นเรื่องของกรอบการดำเนินการตามนโยบายจึงไม่น่ามีปัญหา อีกทั้งได้มีการหารือกับทุกพรรคร่วมรัฐบาลเรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียดนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลมาประกอบกันครบถ้วน โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญ ดังนั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นพ้องร่วมกัน การผลักดันเป้าหมายหลักไปสู่การดำเนินการจึงไม่ต้องเป็นห่วงและน่าจะทำได้ราบรื่น
3. นโยบาย Digital Wallet 10,000 บาท นั้นขณะนี้อยู่ในระหว่างการหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะทำให้สำเร็จ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน รวมถึงเรื่องงบประมาณที่จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมที่สุด ขอให้มั่นใจว่าเราบริหารจัดการได้
4. ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเราดำเนินนโยบายต่างๆ เราจะรักษาระเบียบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะรักษาเสถียรภาพในส่วนนี้ ที่จะเชื่อมโยงการสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศและให้ความมั่นใจทางด้านการลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนในต่างประเทศ ยืนยันว่าเรารักษาระเบียบวินัยการเงินการคลังและมีวิธีบริหารเงินมาใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม
5. พรรคเพื่อไทยมีนโยบายสำคัญในการจัดการกับปัญหายาเสพติดที่คุกคามคนไทย โดยมีกระบวนการที่ชัดเจน คือ ตัดต้นตอ ที่เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ด้วยการเพิ่มมาตรการยึดทรัพย์ ส่วนผู้เสพ คือผู้ป่วยที่จะต้องบำบัดรักษาแล้วคืนกลับสู่สังคม ในส่วนของเรื่องกัญชาซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมานานนั้นเราก็มีความชัดเจนว่า จำกัดเฉพาะใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น และพรรคเพื่อไทยพูดเรื่องนี้ชัดเจนมาตลอด ดังนั้น กัญชาจะถูกจัดอยู่ในหมวดที่เป็นยาเสพติด ที่จะต้องมีกฎหมายควบคุมที่ดีและดูแลให้ได้ เพียงแต่จะเปิดช่องไว้สำหรับใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างเหมาะสม
6. สำหรับนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายนััน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เอาไว้ชัดเจนแล้วว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำทันที ในปัจจุบันการคมนาคมด้วยรถไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเสมือนเส้นเลือดเส้นหนึ่งในการขนส่งและดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนโดยเฉพาะในเมือง ซึ่งกระบวนการคิดของเราเป็นเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ประชาชน จึงอยู่ในนโยบายที่ต้องทำทันที เพียงแต่เรื่องนี้มีรายละเอียดเกี่ยวข้องจำนวนมาก มีสัญญาที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆ จึงต้องใช้เวลาในการเจรจาหารือหาทางออก ซึ่งต้องใช้เวลาในการผลักดันให้เป็นผลสำเร็จ แต่ยืนยันว่าจะเร่งทำทันที
7. ในส่วนของประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายมาก่อนหน้านี้ กระทั่งได้ยื่นเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภาแต่ในที่สุดก็มีผู้ยื่นถามศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นที่มาว่าจะต้องมีการทำประชามติสอบถามประชาชนว่าจะแก้ไขมีการแก้ไขหรือไม่นั้น นโยบายของรัฐบาลเขียนไว้ชัดเจนว่า ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางเพื่อยุติข้อขัดแย้ง แน่นอนที่สุดในเรื่องการทำประชามติสอบถามประชาชนก็เป็นการยืนยันการหารือกันของรัฐสภาและพี่น้องประชาชน
8. นายแพทย์พรหมินทร์ ย้ำว่า กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยปกติสามารถทำได้โดยรัฐสภาอยู่แล้ว เพียงแต่ถ้าต้องการแก้ไขโดยกระบวนการของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ซึ่งไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจึงจำเป็นที่จะต้องทำประชามติสอบถามประชาชนเสียก่อนว่ายอมให้มีการแก้ไขโดยกระบวนการนี้หรือไม่
ที่มา : พรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post