Digiqole ad

“คุณสิน อมรศักดิ์” ตำนานคนดีศรีเมืองท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จากไปอย่างสงบด้วยวัย 91 ปี

 “คุณสิน อมรศักดิ์” ตำนานคนดีศรีเมืองท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้จากไปอย่างสงบด้วยวัย 91 ปี
Social sharing
Digiqole ad

คุณสิน อมรศักดิ์
ตำนานคนดีศรีเมืองท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้จากไปอย่างสงบ ด้วยอายุขัย 91 ปี
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ตลอดชีวิตของท่าน ได้สร้างคุณงามความดีมากมายเพื่อบ้านเมือง

ทั้งที่ดินและเงินเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์เมือง รวมมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท
ทั้งที่ดินและเงิน
เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ นานัปการ

อาทิเช่น
บริจาคที่ดินเพื่อส่วนรวมร่วม 30 ไร่
อาทิเช่น

สถานีตำรวจภูธร อ.ท่าศาลา
8 ไร่
โรงพยาบาลท่าศาลา 16 ไร่
ตึกผู้ป่วย
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
2 ไร่
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และเงินบริจาคเพื่อองค์กรการกุศลมากมาย
หลายล้านบาท

ความดีนี้ทำให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก
ประกาศเกียรติคุณ จาก
ในหลวง รัชกาลที่ 9
ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ในงานฌาปนกิจศพ
ครอบครัวของท่าน
ยังได้บริจาคอีกประมาณ 2 ล้านบาท
เพื่อ คณะแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโรงพยาบาลท่าศาลาโรงเรียนองค์กรการกุศลในพื้นที่
กิ่งกาชาด สโมสรโรตารี

นับเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและตำนานแก่สังคมตลอดไป

ประวัติส่วนตัว
คุณสิน อมรศักดิ์
เกิดที่ อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2475
ในครอบครัวคนจีนที่อพยพมาจากเกาะไหหลำ

วัยเด็กเคยเดินทางไปเรียนภาษาจีน
ที่มาเลเซียและเกาะไหหลำ
กลับประเทศไทยช่วงเกิดสงคราม
โดยอาศัยเรือขนส่งสินค้าลำสุดท้ายได้ทันเวลาพอดี

ในช่วงชีวิตเคยประกอบอาชีพหลากหลายสาขาวิชาชีพ ได้แก่
ช่างทอง สืบทอดจากคุณพ่อ
เปิดร้านขายชากาแฟ
ร้านขายยา (ปัจจุบัน คุณธิระนุช ลูกสาว เป็นเภสัชกรดำเนินการต่อ)
ปั๊มน้ำมัน
และอสังหาริมทรัพย์

ชีวิตสมรสและครอบครัว
คุณสิน อมรศักดิ์ สมรสกับคุณนงเยาว์
นามสกุลเดิม แซ่หล่อย
มีบุตรธิดา 4 คน ชื่อ
1.คุณเจนกิจ อมรศักดิ์
2.คุณธิระนุช ชมพูพล
(คู่สมรสของท่านผู้พิพากษา
พิสัณห์ ชมพูพล
ผู้พิพากษาอาวุโส ประจำสำนักงานอธิบดี
ผู้พิพากษาภาค8 )
3.คุณก่อกิจ อมรศักดิ์
4.คุณญาณี อมรศักดิ์

และปัจจุบันมีหลาน 3 คน
คุณณัฐรัฐ ชมพูพล
จบการศึกษา คณะการพัฒนาระหว่างประเทศ เกียตินิยมอันดับ2 จาก
University of Sussex
ประเทศอังกฤษ
ปัจจุบันกำลังศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณศุภณัฐ ชมพูพล
จบการศึกษาจาก
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับ2

และ
เด็กหญิงณัฐฉรียา อมรศักดิ์
กำลังศึกษาระดับชั้นป.1
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

คุณงามความดีของท่าน
เป็นที่ยกย่องนับถือของผู้คนในจังหวัด
และในประเทศอย่างกว้างขวาง

ขอชื่นชมและเชิดชูเกียรติของท่าน
สืบไว้ในแผ่นดิน

ท่านจะเป็นที่รักและคิดถึงของผู้คนตลอดไป
สิน อมรศักดิ์
ชื่อนี้ที่ต้องจารึก

Facebook Comments

Related post