Digiqole ad

มทร.พระนคร ร่วมกับ ราชมงคล 8 แห่ง ลงนามทางวิชาการ

 มทร.พระนคร ร่วมกับ ราชมงคล 8 แห่ง ลงนามทางวิชาการ
Social sharing

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาวิชาชีพด้านการโรงแรมและบริการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยชน โดยมี นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนในการลงนาม  ทั้งนี้มีผู้บริหารและอาจารย์ จากคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนาม  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

การลงนามในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ในด้านวิชาการ และวิชาชีพแก่บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคณะศิลปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง  กับโรงแรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการการศึกษาทางด้านการโรงแรม การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  หลักสูตรฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ การสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัย การบริการวิชาการและบริการสังคม  เพื่อนำไปสร้างนวัตกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าต่อผู้ประกอบการและสังคม  ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยยุคไทยแลนด์ 4.0

ดร.ณัฐวรพล กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยความได้เปรียบด้านค่าครองชีพที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย ผลักดันให้การท่องเที่ยวไทยยังคงมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ซึ่งช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 และกำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นตัว สอดคล้องกับผู้ประกอบการโรงแรมขนาดใหญ่ยังคงขยายการลงทุนต่อเนื่องในหลายภูมิภาค  ซึ่งภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงนี้ ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการ ดังนั้นการลงนามความร่วมมือครั้งนี้  นับเป็นการปฏิรูปการศึกษาให้เชื่อมโยงการทำงานจริง โดยไม่ต้องรอให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ทำงานจริง เป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ และนักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ได้ทำงานวิจัย และได้ปฏิบัติงานจริง ในพื้นที่ของสถานประกอบการธุรกิจของกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท ในเครือเซ็นทารา ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิต และบุคลากรในด้านงานโรงแรมและธุรกิจบริการให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป

 

Facebook Comments

Related post