Digiqole ad

4 มีนาคม วันอ้วนโลก ( World Obesity Day ) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชะลอวัยแนะวิธี หยุด “วิกฤต”โรคอ้วน

 4 มีนาคม วันอ้วนโลก ( World Obesity Day ) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชะลอวัยแนะวิธี หยุด “วิกฤต”โรคอ้วน
Social sharing
Digiqole ad

 

 

เนื่องในโอกาส ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Smart Life Antiaging Center โรงพยาบาลพญาไท 1 ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน เพื่อให้ตระหนักถึงผลของโรคอ้วนต่อสุขภาพ วิธีการควบคุมน้ำหนัก ทั้งในแง่ของอาหาร การออกกำลังกาย และการเลือกใช้ยาที่ถูกต้องตามข้อบ่งชี้และมาตรฐานทางการแพทย์ เพื่อจะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลคนไข้ต่อไป นอกจากนี้ ภายในงานยังมี Workshop การสอนทำอาหารควบคุมน้ำหนักโดยนักกำหนดอาหารประจำศูนย์ และยังมี Nurse Ambassador พยาบาลผู้ที่ได้รับการรักษาการลดน้ำหนักจากศูนย์ชะลอวัยอย่างได้ผล มาแบ่งปันประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนใส่ใจในการควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพอีกด้วย

พญ.ธิศรา วีรสมัย หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ได้กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ มีที่มาจากการที่ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Smart Life Anti-aging Center ของโรงพยาบาลพญาไท 1 เราประสบความสำเร็จในการดูแลรักษาคนไข้และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มีปัญหาโรคอ้วนในคลินิคโรคอ้วน หรือ Obesity Clinic ซึ่งปัจจุบัน อ้วนจัดเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคอ้วนลงพุง จัดเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ หรือ NCD ซึ่งเป็นโรคที่ ส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต และหากการดำเนินโรคต่อเนื่อง ไม่ได้รับการรักษา จะนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง หรือเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้
การจัดงานในโอกาสช่วงของวันอ้วนโลก ( World Obesity Day ) ในปีนี้ เรามีแนวคิดเพิ่มเติมขึ้นอีกว่า คนไข้โรคอ้วนไม่ได้มีเฉพาะในคลินิคโรคอ้วน แต่มีในทุก ๆ คลินิค และในทุก ๆ ward ผู้ป่วย เพียงแต่หลายคนอาจยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษา การอบรมบุคลากรในโรงพยาบาลทุกแผนกในวันนี้ จึงมีความสำคัญ เพราะทุกคนจะสามารถให้ความรู้ และแนะนำคนไข้ที่
แต่ละคนได้ร่วมดูแล ให้ตระหนักถึงการรักษาโรคอ้วน ก่อนที่จะเกิดโรคต่าง ๆ ตามมา นอกจากนี้ ยังมีบุคคลากรหลายคนที่เราได้ให้การรักษาลดน้ำหนักได้ผล และส่งผลดีตามมามากมายต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายและใจ เขาก็สามารถจะส่งต่อประสบการณ์ และเป็นแรงบันดาลใจทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและคนไข้ที่ดูแล ให้หันมาใส่ใจรักษา ปรึกษาแพทย์ ดูแลแบบองค์รวมเพื่อการลดน้ำหนักอย่างถูกต้อง และป้องกันการเกิดโรคต่อไป

ด้าน พว.เบญจวรรณ สุขเรือน ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 1 กล่าวว่า  เนื่องในวันอ้วนโลก 4 มีนาคมนี้ ในฐานะที่เป็นพยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ ไม่อยากให้เกิดการดูแลที่ไม่ถูกต้องในการลดน้ำหนัก หรือทานอาหารไม่ถูกสัดส่วน จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันรณรงค์ในการควบคุมน้ำหนักอย่างถูกต้อง ซึ่งท่านสามารถมารับการรักษาได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอ
วัยของเราในส่วนของ Obesity Clinic เพราะเราอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพดี และไม่เป็นโรคอ้วน

สิตาภรณ์ วาณิชเสนี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ กลุ่ม รพ.พญาไท 1, 2 และ รพ.เปาโลพหลโยธิน กล่าวว่าอย่างที่เราทราบกันว่าวันที่ 4 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอ้วนโลก อยากบอกกับทุกคนที่กำลังมีปัญหาโรคอ้วนว่าไม่ต้องกังวลค่ะ เรามีทีมบุคลากร แพทย์-พยาบาลเฉพาะทาง เภสัชกร และนักกำหนดอาหาร ซึ่งจะคอยดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีอาหารชะลอวัยและควบคุมน้ำหนักของทางศูนย์ ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนมั่นใจ เรามาร่วมกันดูแลให้ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคมเป็นต้นไปไม่มีใคร
เป็นโรคอ้วนกันติดตามบทสัมภาษณ์ คำแนะนำ และการดูแลตนเองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหยุดวิกฤต “โรคอ้วน” จาก พญ.ธิศรา วีรสมัย หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย Smart Life Antiaging Center โรงพยาบาลพญาไท 1 ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1U8tcieRTUL15tfhqAG2ziVqDQ5RPTeNy/view

 

Facebook Comments

Related post