Digiqole ad

WOW (Wonder of well-being) 2022 “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

 WOW (Wonder of well-being) 2022  “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
Social sharing

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์   จับมืออมรินทร์กรุ๊ป     โชว์ศักยภาพการจัดงาน WOW 2022 อัศจรรย์เมืองน่าอยู่ พร้อม 4 องค์กรพันธมิตร นำโดยกรุงเทพมหานคร,  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน),  สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นับเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร สถาบัน รวมไปถึงภาคประชาชน ร่วมกันจัดงานและกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ และความฝันในการทำเมืองที่อยู่ให้เป็นเมืองที่ดี ที่ทุกคนมีส่วนพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

พิพัฒน์  รุจิราโสภณ  เลขาธิการ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์   เปิดเผยว่า งานนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร รวมไปถึงภาคประชาชน มาร่วมกันกำหนดอนาคตของเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน เป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างเครือข่ายสำหรับการพัฒนาเมือง และการอยู่อาศัยในอนาคตเพื่อสร้างความหวัง และมุ่งหาแนวทางที่จะตอบโจทย์เมืองในฝันให้เกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่เล็งเห็นว่าการพัฒนาเมืองและการส่งเสริมสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องการขอความร่วมมือ จึงได้เกิดการจัดงาน WOW (Wonder of Well-being) 2022 “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” เพื่อเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มใหม่ในการเปิดพื้นที่สำหรับสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเมืองที่น่าอยู่ และกระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน เพราะเมืองเป็นเรื่องของทุกคน

ไพทยา   บัญชากิติคุณ   อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานจัดงาน WOW อัศจรรย์เมืองน่าอยู่ กล่าวว่า เมืองไทยเป็นเมืองน่าอยู่ในสายตาชาวโลก ทุกเมืองน่าอยู่มีสิ่งที่ยังต้องพัฒนาปรับปรุงเสมอด้วยความร่วมมือของทุกๆ คน WOW 2022 เทศกาลเมืองบรรยากาศสดชื่นที่เกิดขึ้นจากความหวัง ความฝัน ที่อยากให้เมืองไทยมีพื้นที่ (Platform) ที่ทุกผู้คน ทุกความถนัด   ได้มารวมกันเพื่อเปิดมุมมอง เปิดใจ เปิดความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ “เมืองน่าอยู่ของเรา”

WOW 2022 อัศจรรย์เมืองน่าอยู่ ให้ความสำคัญกับเรื่องของเมืองตามแนวคิดหลัก “Well-being City” เพราะความสำคัญในเรื่องเมืองที่น่าอยู่ต่างจากเมืองที่อยู่ได้ เนื่องจากมีการวางแผนตั้งแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และความร่วมมือจากผู้อยู่อาศัยในการหาแนวทางพัฒนาเมืองให้มีชีวิตชีวา และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงอย่างทันยุคสมัย รวมถึงการสร้างความเข้าใจว่าเมืองที่น่าอยู่เป็นอย่างไร จึงมีความจำเป็นที่เราต้องร่วมมือกันเพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาเมืองแบบมีเป้าหมายและมีภาพเมืองที่ดีร่วมกัน โซนไฮไลต์ภายในงานแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Thematic Pavilion, Festival in the Park, Market Place, กิจกรรมนอกพื้นที่สวนเบญจกิติ ผ่านการนำเสนอ 5 รูปแบบหลัก   ได้แก่ งานบรรยายเสวนา ร่วมคิดร่วมสร้าง และนิทรรศการ, งานมอบรางวัลให้กลุ่มคนพัฒนาเมือง, งานเฟสติวัลในสวน, กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ พาชมงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิต ประกวดภาพถ่าย งานวิ่ง เป็นต้น

เจรมัย  พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่   Media & Event Business บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) หรืออมรินทร์กรุ๊ป ในฐานะผู้ร่วมจัดงานในครั้งนี้  กล่าวว่า หนึ่งในศักยภาพของการแข่งขันเพื่อเป็นเมืองระดับโลก คือการเป็นเมืองที่น่าอยู่ อยู่ได้จริง อยู่แล้วมีความสุข ไม่ใช่เพียงแค่ความเจริญของสิ่งก่อสร้างที่สวยงามทันสมัย หรือค่าแรงที่ถูกน่าลงทุนเปิดโรงงาน หรือแม้กระทั่งการเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวระยะสั้นๆ ติดอันดับโลกเท่านั้น เมืองน่าอยู่ก็คล้ายๆกับบ้านที่น่าอยู่ คือทุกคนต้องรู้สึกเป็นส่วนตัว ปลอดภัย สะดวกสบาย เป็นอิสระ ผ่อนคลาย อยู่ร่วมกับคนในบ้านหลังใหญ่ที่เรียกว่าเมือง ได้อย่างมีความสุข มีพื้นที่มาพบปะกันได้ในเมือง   ที่เหมือนห้องนั่งเล่นสาธารณะ ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม และนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราเลือกจัดงานนี้ในพื้นที่สวนสาธารณะ เราเชื่อว่าเมืองที่มีกิจกรรมในห้องนั่งเล่นกว้างๆแบบนี้บ่อยๆ ก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจระดับเล็กกลางใหญ่ หลอมรวมวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กลมเกลียวกัน หวังว่าทุกนิทรรศการ และกิจกรรมที่พวกเราจะจัดขึ้นในที่แห่งนี้จะจุดประกายให้ทุกคนเห็นภาพ เมืองน่าอยู่ที่พวกเราสามารถร่วมสร้างขึ้นมาด้วยกันได้

เตรียมพบกับงาน   WOW 2022  “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พ.ย.65  ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ  และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัส และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook : www.facebook.com/ASAWOW

Facebook Comments

Related post