Digiqole ad

“น้องมายด์” คว้าทองแรก ให้กับขุนพลเสื้อกล้ามศรีสะเกษ

 “น้องมายด์” คว้าทองแรก ให้กับขุนพลเสื้อกล้ามศรีสะเกษ
Social sharing
Digiqole ad

“น้องมายด์” เอเปค บุตรดี ขุนพลเสื้อกล้ามไทย จากจังหวัดศรีสะเกษ โชว์ฟอร์มสมกับเป็นอดีตนักมวยเยาวชายหญิงยอดเยี่ยม ปี 2562 เอาชนะ ณัฐชา  ศิลปกิจ (นครราชสีมา) คว้าเหรียญทองให้กับทัพนักชกจากศรีสะเกษ ส่วนผลการแข่งขันรุ่นอื่น ๆ มีดังนี้

รุ่นพินเวทหญิง (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.) เหรียญทองได้แก่ ศิริวรรณ  พึ่งปัญญา (นครราชสีมา) เอาชนะ RSC เสาวลี  พรหมณี (กรุงเทพมหานคร) ในยกที่ 1, รุ่นฟลายเวทหญิง (น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.) เหรียญทองได้แก่ สวรรยา  ศรีสวัสดิ์ (พิษณุโลก) ชนะคะแนน จุฑามาศ  ทานุกรม (อุบลราชธานี), รุ่นแบนตั้มเวทหญิง (น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก.) เหรียญทองได้แก่ กิตติยา  นามไพร (นครราชสีมา) ชนะคะแนน ยุพารัตน์  เพ็งพิทักษ์ (ขอนแก่น), รุ่นเฟเธอร์เวทหญิง (น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.) เหรียญทองได้แก่ นภเกตน์  ศรีสวัสดิ์ (พิษณุโลก) ชนะคะแนน บุณยานุช  ม้าชัย (อ่างทอง)

รุ่นไลท์เวทหญิง (น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) เหรียญทองได้แก่ จีระพักตร  อินทร์คำ (ร้อยเอ็ด) ชนะคะแนน ชลิดา  ศรีเชียงพิมพ์ (ศรีสะเกษ), รุ่นไลท์เวลเตอร์เวทหญิง (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) เหรียญทองได้แก่ อุมาวดี  คงสันเทียะ (นครศรีธรรมราช) ชนะคะแนน สุวนันท์  อันทะนัย (สมุทรปราการ), รุ่นเวลเตอร์เวทหญิง (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.) เหรียญทองได้แก่ จันทิดา  สุขาเขิน (พังงา) ชนะคะแนน ธันย์ชนก  ศักดิ์ศรี (นครรราชสีมา), รุ่นมิดเดิลเวทหญิง (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.) เหรียญทองได้แก่ สุชาดา  พานิช (อุดรธานี) ชนะคะแนน นิตยา  ป้อพันธุ์ดุง (นครสวรรค์)

รุ่นพินเวทชาย (น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.) เหรียญทองได้แก่ รติพงษ์  คำท้าว (พิษณุโลก) ชนะคะแนน  มาโนช หลักทอง (อุบลราชธานี), รุ่นฟลายเวทชาย (น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.) เหรียญทองได้แก่ ทัตดนัย  เริกชัย (ศรีสะเกษ) ชนะคะแนน รวิช  ธรรมบุตรสกุล (แม่ฮ่องสอน), รุ่นแบนตั้มเวทชาย (น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.) เหรียญทองได้แก่ กฤษฎา  ทองขำ (ชุมพร) ชนะคะแนน วัฒนะ  โพธิ์สุวรรณ (สระบุรี), รุ่นไลท์เวทชาย (น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.) เหรียญทองได้แก่ วันชัย  ระห้อย (พิษณุโลก) ชนะคะแนน โชคชัย  นครีวงค์ (ศรีสะเกษ)

รุ่นไลท์เวลเตอร์เวทชาย (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.) เหรียญทองได้แก่ อัศยุทธ  เสียงล้ำ (พิษณุโลก) ชนะคะแนน สังขพงศ์  โฉมยงค์ (ชุมพร), รุ่นเวลเตอร์เวทชาย (น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.) เหรียญทองได้แก่ พัดยศ  เกียรติเจริญศิริ (ศรีสะเกษ) ชนะคะแนน ศรัณย์  ศรีอ่วมบู่ (สุพรรณบุรี), รุ่นมิดเดิลเวทชาย (น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.) เหรียญทองได้แก่ นฤเทพ  กลิ่นษร (พิษณุโลก) ชนะน็อค ทนง  บุญเพลิง (สระบุรี) ในยกที่ 2, รุ่นไลท์เฮฟวี่เวทชาย (น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.) เหรียญทองได้แก่ ณัฐพล  พรมไตร (หนองบัวลำพู) ชนะ RSC กิตติศักดิ์  กลิ่นษร (พิษณุโลก) ในยกที่ 2

ส่วนการแข่งขันกีฬายูนิตสู อรภา เสนาธรรม เจ้าของเหรียญทองยูยิตสู ชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย จากนครศรีธรรมราช เอาชนะ พิชามญชุ์ พุทธา จากปทุมธานี คว้าเหรียญทองประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 แต่ไม่เกิน 62 กก. หญิง ไปครองตามความคาดหมาย ส่วนผลการแข่งงขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้

ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชาย คมกริช เขียดนิน จากภูเก็ต ชนะ จกรพงศ์ ฐานวิเศษ จากปทุมธานี, ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 56 แต่ไม่เกิน 62 กก. ชาย เหรียญทองได้แก่ สุวิจักขณ์ ขุนทอง จากสมุทรสงคราม ชนะ กลวัชร สีหะวงษ์ จากสระบุรี, ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 แต่ไม่เกิน 69 กก. ชาย เหรียญทองได้แก่ ชลธี อร่ามวิบูลย์ ชนะ ชรัตน์ชัย กิจพงษ์ศรี จากพระนครศรีอยุธยา, ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. หญิง วรดา ราชเจริญ จากลำปาง คว้าเหรียญทอง ด้วยการเอาชนะ มุฑิตา เอี่ยมสะอาด จากปทุมธานี, ประเภทต่อสู้ (Fighting) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง เหรียญทองได้แก่ นุชนาฎ สิงห์ฉลาด จากกรุงเทพมหานคร ที่เอาชนะ ณัฐณา บุญยืน จากเชียงใหม่ และ ประเภทโชว์ศิลปะการต่อสู้ (Duo show system) คู่ชาย เหรียญทองได้แก่ ธรรมนูญ โปไธสง และ วารุฒ เนตรพงษ์ จากจจันทบุรี ทำได้ 46.5 คะแนน

“เบส” ศุภ งามพึงพิศ จากกรุงเทพมหานคร เจ้าของเหรียญทอง คาราเต้ ชาย ซีเกมส์ 2019 สมราคามือ 1 ของไทย คว้าเหรีญทอง คาราเต้โด ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. ชาย มาครอง ด้วยการเอาชนะ ณัฐวุฒิ คงแก้ว จาก สุโขทัย 10-0 ส่วนผลการแข่งขันรุ่นอื่น ๆ มีดังนี้

ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.ชาย เหรียญทองได้แก่ เฉลิมพล ผิวละเอียด จากนครศรีธรรมราช ชนะฟาว์ล ศิวกร หมึกทอง จากปัตตานี, ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. หญิง เหรียญทองได้แก่ ศรัณยา ศรีไทยเจริญ จากอุทัยธานี เอาชนะ สุจิรา เอกฉันท์ จากกาญจนบุรี 4-0 และ ประเภทต่อสู้ (Kumite) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. หญิง เหรียญทอง ได้แก่ ณีรนุช แตงเลี้ยง จากกรุงเทพมหานคร ที่เอาชนะคะแนนโหวต อรสา บัวหล่าย จากสุโขทัย

ผลการแข่งขันซอฟท์เทนนิส ทีมหญิง เหรียญทองได้แก่ กรุงเทพมหานคร ที่เอาชนะ กำแพงเพชร 2-1 ทีม และ ซอฟท์เทนนิส ทีมชาย เหรียญทองได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ที่เอาชนะ กำแพงเพชร 2-1 ทีม, กีฬาปีนหน้าผา Speed หญิง เหรียญทองได้แก่ ปุณฑริกา ธัญญะวานิช จากสุพรรณบุรี เอาชนะ จิราพร เกียรติวัชรชัย จากกรุงเทพมาหนคร, ปีนหน้าผา Speed ชาย เหรียญทองได้แก่ อภิวิชญ์ ลิ้มพานิชภัคดี จากกรุงเทพมหานคร เหรียญเงินได้แก่ พงศกร รอบคอบ จากจังหวัดกระบี่

ขณะที่การแข่งขันจักรยาน ศุภักษร นันตะนะ จากอำนาจเจริญ คว้าเหรียญทอง ประเภทถนน (อินไลน์เรส 100 กม.) บุคคลหญิง ด้วยเวลา 02:36:12.54 ชั่วโมง ขณะที่ ปิยะธิดา ทิศจันทร์ จากกรุงเทพมหานคร คว้าเหรียญเงิน ด้วยเวลา กรุงเทพมหานคร ชั่วโมง ส่วนเหรียญทองแดงได้แก่ จันทร์เพ็ง นนทะสิน จากกรุงเทพมหานคร ด้วยเวลา 02:40:53.65 ชั่วโมง

กีฬายิมนาสติกศิลป์ ประเภทบาร์ต่างระดับหญิง เหรียญทองได้แก่ ศศิวิมล เมืองพวน นักกีฬาดีกรีทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมส์ 2022 จากสมุทรสาคร ทำคะแนนได้ 11.225 เหรียญเงิน ได้แก่ กัญญาณัฐ บุญเทิง ทำคะแนนได้ 8.875 เหรียญทองแดง ได้แก่ วรรณิดา เรืองทอง จากสุพรรณบุรี ทำคะแนน ได้ 8.1, ประเภท ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ ฑิฆัมพร สุรินทรทะ จากสมุทรสาคร ทำคะแนนได้ 13.275 คะแนน เหรียญเงินได้แก่ อธิภัทร สุวเสริม จากสมุทรสาคร ทำคะแนนได้ 12.325 คะแนน เหรียญทองแดง ได้แก่ ปุญญพัฒน์ บุญปถัมภ์ จากสุพรรณบุรี ทำคะแนนได้ 12.075 คะแนน

ยิมนาสติกศิลป์ ประเภทม้าหู บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ ปุญญพัฒน์ บุญปถัมภ์ จากสุพรรณบุรี ทำคะแนนได้ 11.55 คะแนน เหรียญเงิน ได้แก่ ฟูกะ โนมูระ จากกรึงเทพมหานคร ทำคะแนนได้ 10.95 คะแนน เหรียญทองแดง ได้แก่ จากสงขลา ทำได้ 10.275 คะแนน, ยิมนาสติกศิลป์ ประเภทห่วง บุคคลชาย เหรียญทองได้แก่ ฑิฆัมพร สุรินทรทะ จากสมุทรสาคร ทำได้ 13.1 คะแนน เหรียญเงิน ได้แก่ อิทธิฤทธิ์ ขำศิริรัตน์ จากสมุทรสาคร ทำได้ 12.375 คะแนน เหรียญทองแดง ได้แก่ สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด จากสงขลา ทำได้ 11.375 คะแนน

ด้านการแข่งขันว่ายน้ำ รวิพล  สง่าวรวงศ์ ฉลามหนุ่มจากกรุงเทพมหานคร คว้าเหรียญทอง จากการว่ายน้ำฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ด้วยเวลา 23.48 วินาที ขณะที่เหรียญเงินเป็นของ นวพรรษ  วงค์เจริญ เพื่อนร่วมทีมกรุงเทพมหานคร ที่ทำเวลาได้ 23.94 วินาที ส่วนเหรีญทองแดง เป็นของ ดุลยวัต  แก้วศรียงค์ จากสุพรรณบุรี 24.02 วินาที ส่วนผลการแข่งขันคู่อืน ๆ มีดังนี้

กรรเชียง 50 เมตร หญิง เหรียญทองได้แก่ ญาณิศา  สุทธิสน (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลาได้ 30.56 วินาที เหรียญเงินได้แก่ เสาวนีย์  บุญอำไพ (สมุทรปราการ) ทำเวลาได้ 30.62 วินาที และเหรียญทองแดง ได้แก่ มานิตา  เสถียรโชควิศาล (ศรีสะเกษ) ทำเวลาได้ 31.09 วินาที, เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง เหรียญทองได้แก่ กมลชนก  ขวัญเมือง (นครปฐม) ด้วยเวลา 04:56.45 นาที เหรียญเงินได้แก่ ชนิตรา  รอดสม (ปทุมธานี) ทำเวลาได้ 05:10.30 นาที เหรียญทองแดง ได้แก่ ภัณฑิรา  ศุภอมร (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลาได้ 05:10.38 นาที

ว่ายน้ำ กบ 200 เมตร ชาย เหรียญทองได้แก่ ประสบชัย  แก้วรุ่งเรือง (พังงา) ทำเวลาได้  02:19.66 นาที เหรียญเงิน ธนนชัย  จันทร์รักษา (นครปฐม) ทำเวลาได้ 02:22.38 นาที เหรียญทองแดง ได้แก่ จิรภัทร  ริมประนาม (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลาได้ 02:23.36 นาที, ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง เหรียญทองได้แก่ ภราดา  พรมตวง (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลาได้ 01:02.65 นาที เหรียญเงิน ได้แก่ มานิตา  เสถียรโชควิศาล (ศรีสะเกษ) ทำเวลาได้ 01:06.19 นาที และ เหรียญทองแดง ได้แก่ ณฐมน  รัตนบุรี (นครศรีธรรมราช) ทำเวลาได้ 01:06.52 นาที

ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย เหรียญทองได้แก่ ตันน้ำ  กันตีมูล (เชียงใหม่) ทำเวลาได้ 03:56.72 นาที เหรียญเงิน ได้แก่ รวิพล  สง่าวรวงศ์ (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลาได้ 04:07.71 นาที เหรียญทองแดง ได้แก่   จิตรภณ  ถาวราภา (พังงา) ทำเวลาได้ 04:12.52 นาที, ว่ายน้ำ ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร หญิง เหรียญทองได้แก่ ภัณฑิรา  ศุภอมร, ฝนปราย  แย้มสรวล, ภราดา  พรมตวง และ กตวรรณ  ทีฆะ (กรุงเทพมหานคร) ทำเวลาได้ 08:50.99 นาที เหรียญเงินได้แก่ อัณศยา  ฉายแม้น, ชยุตรา  รอดสม, ชนิตรา  รอดสม และญาณิศา  พิทักษ์รังสรรค์ (ปทุมธานี) ทำเวลาได้ 09:06.89 นาที เหรียญทองแดงได้แก่ สวาลักษณ์  นาคขุนทด, สุกฤตา  สายเนตร, ธนัชญา  คงทวีบุญ และ ทอดาว  เทสินทโชติ ทำเวลาได้ 09:15.49 นาที

 

.

Facebook Comments

Related post