Digiqole ad

3 แนวทาง “Bubble and seal” ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

 3 แนวทาง “Bubble and seal” ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
3 แนวทาง Bubble and seal ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด- 19
Advertisement
1. บริการด้านการแพทย์ สาธารณสุข
2. ป้องกันควบคุมโรค
3. สนับสนุนอื่น ๆ เช่น
-ปัจจัย 4 ในการดำรงชีพ
-จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม สถานที่พักในโรงงานหรือในชุมชน เป็นต้น
ทั้งเพื่อการควบคุมโรคและการรักษาความสงบเรียบร้อย
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/he8ku

Related post