Digiqole ad

3 เรื่องที่รัฐบาลควรทำเพิ่ม เพื่อปราบซิมผี-บัญชีม้า

 3 เรื่องที่รัฐบาลควรทำเพิ่ม เพื่อปราบซิมผี-บัญชีม้า
Social sharing

Digiqole ad
✅ หารือธนาคารระงับ Mobile Banking ที่น่าสงสัย
✅ ถ้าธนาคารไม่ร่วมมือ ต้องมีส่วนรับผิดชอบความเสียหาย
✅ ล่อซื้อบัญชีม้า ลงโทษให้เป็นแบบอย่าง
.
ตั้งแต่ค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีกระแสข่าวว่าภาครัฐ นำโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสมาคมธนาคารไทย กำลังจะออกมาตรการบังคับให้ชื่อที่ลงทะเบียนกับธนาคาร (Mobile Banking) ต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ นำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนในวงกว้าง
.
ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า เข้าใจว่าหน่วยงานที่ออกมาตรการต้องการแก้ปัญหาซิมผี-บัญชีม้าให้เด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่ามีมาตรการอื่นๆ ที่ภาครัฐสามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้ โดยในบริบทสถานการณ์ปัจจุบันมี 3 เรื่องที่รัฐบาลควรทำแต่ยังไม่ได้ทำในตอนนี้ คือ
.
(1) ยังไม่เห็นการขยับเรื่องมาตรการการให้ธนาคารพาณิชย์ระงับบริการออนไลน์ในบัญชีที่มีธุรกรรมน่าสงสัย ซึ่งไม่ใช่การอายัดบัญชี ไม่ต้องใช้อำนาจพนักงานสอบสวน กล่าวคือ ให้ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง ระบุลงไปในข้อตกลงผู้ใช้ว่า Mobile Banking เป็นเพียงช่องทางการให้บริการซึ่งธนาคารจัดหาให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ธนาคารสามารถระงับบริการดังกล่าวได้เมื่อพบเหตุหรือธุรกรรมน่าสงสัย ทั้งนี้ เจ้าของสามารถใช้งานบัญชีที่ถูกระงับหรือปลดล็อกการระงับบัญชีได้ที่สาขาธนาคารด้วยตัวเอง
.
(2) เพื่อสร้างกลไกให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการตามข้อ (1) หากรัฐบาลหารือและขอความร่วมมือแล้วธนาคารพาณิชย์ยังไม่ยอมดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว รัฐบาลควรสร้างกลไกให้ธนาคารพาณิชย์มีส่วนรับผิดชอบในมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ธนาคารต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยครึ่งหนึ่ง เพราะธนาคารสามารถหาวิธีการในการป้องกันเหตุดังกล่าวได้ แต่ไม่ได้ทำ
.
โดยรัฐบาลสามารถใช้แนวคำวินิจฉัยนี้มาสร้างกลไกเชิงระบบ ให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันกับผู้เสียหาย หากมีเหตุหลอกหลวงเกิดขึ้นโดยอาศัยบัญชีม้าของธนาคารนั้น ๆ หากธนาคารไม่ได้มีการดำเนินการมาตรการใด ๆ ที่ควรดำเนินการได้ หรือรัฐบาลขอให้ช่วยดำเนินการ แต่ธนาคารไม่ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว แทนการปล่อยให้เป็นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากธนาคารเป็นคดีต่อคดีแบบที่เป็นอยู่
.
นอกจากนี้ (3) รัฐบาลควรมีหน่วยล่อซื้อการซื้อขายบัญชีม้า เมื่อจับได้ต้องมีการแถลงข่าวและลงโทษให้เป็นแบบอย่าง เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดเล็กน้อย ทำให้คนอื่นถูกหลอก เสียหายหลายล้านบาท ทั้งประเทศรวมกันเป็นหลักหลายหมื่นล้าน
.
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments


Social sharing

Related post