Digiqole ad

‘3 หน่วยงานชั้นนำธุรกิจไทย-จีน’ ร่วมลงนามส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 ‘3 หน่วยงานชั้นนำธุรกิจไทย-จีน’ ร่วมลงนามส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Social sharing

กรุงเทพฯ, 16 ก.พ. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (15 ก.พ.) หอการค้าไทย-จีน, สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน (CCPIT) และ องค์กรตรวจสอบและรับรองแห่งชาติจีนประจำประเทศไทย หรือ บริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด (CCIC Thailand) ได้ลงนามร่วมกันในข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือทางธุรกิจไทย-จีน และยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่การค้าและการลงทุนระหว่างไทย-จีน

ข้อตกลงดังกล่าวระบุว่า หอการค้าไทย-จีนจะจับมือกับองค์กรธุรกิจจีนต่างๆ อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างแพลตฟอร์มใหม่สำหรับความร่วมมือทางธุรกิจไทย-จีน ขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงจะร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพของจีน เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่การค้าและการลงทุนระหว่างไทย-จีน และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการร่วมมือของบริษัทจากทั้งสองฝั่ง

หวังลี่ผิง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและพาณิชย์ของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยกล่าวในสุนทรพจน์ว่า “ผมเชื่อว่าการลงนามในบันทึกความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการเริ่มบทใหม่ของความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างจีน-ไทยก้าวไปสู่ระดับใหม่ และส่งเสริมให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้น”

หวังลี่ผิงกล่าวว่า ในปี 2020 ซึ่งเป็นปีที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ขึ้นทั่วโลก ทว่าการค้าทวิภาคีระหว่างจีนและไทยกลับเติบโตสวนกระแส โดยมีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 9.86 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.94 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบปีต่อปี

ขณะที่ปริมาณการค้าสินค้าเกษตรสูงถึง 8.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.65 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบปีต่อปี และมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยของจีนนั้นอยู่ที่ 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.33 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบปีต่อปี

ความสำเร็จอันน่าทึ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่นกระทรวงพาณิชย์ของรัฐบาลจีนและไทย ที่ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขัน นอกจากนี้ หอการค้าและบรรดาผู้ประกอบการในไทยก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน

หวังลี่ผิงกล่าวว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนและไทยยังคงเดินหน้าสู่ระดับใหม่ เนื่องด้วยความร่วมมือเชิงปฏิบัติในหลากหลายด้าน การค้าทวิภาคีที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งล้วนเป็นที่น่าพึงพอใจ เขายังชื่นชมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและบริการคุณภาพสูงของบริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด ที่อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินพิธีการศุลกากรของสินค้าไทยในท่าเรือจีน ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าไทยในตลาดจีน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการค้าระหว่างสองประเทศและเจาะตลาดจีนของสินค้าไทย

ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน กล่าวในพิธีลงนามว่า การลงนามในข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทย-จีนอย่างลึกซึ้ง

(แฟ้มภาพซินหัว : ณรงค์ศักดิ์ ประธานหอการค้าไทย-จีน ลงนามใน “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีนและหอการค้าไทย-จีน” ในฐานะผู้แทนหอการค้าไทย-จีน พร้อมด้วย หวังลี่ผิง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและพาณิชย์ของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย, อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, วีระพงค์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน , หวังหงเหว่ย ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด และหลี่เฟิง ตัวแทนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วันที่ 15 ก.พ. 2020)

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย-จีนและบริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด จะช่วยบรรดาบริษัทที่เป็นสมาชิกของหอการค้าฯ ในการสำรวจตลาดจีน อีกทั้งให้บริการตรวจสอบและประเมินคุณภาพสำหรับสินค้าส่งออกคุณภาพสูงของไทย ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ข้อบังคับ และกฎหมายของจีนด้วย

ณรงค์ศักดิ์กล่าวว่าจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทย โดยในช่วงที่โรคโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก ปริมาณการค้าระหว่างจีนไทยกลับโตสวนกระแส ซึ่งในปี 2020 ที่ผ่านมา ปริมาณการค้าผลไม้สด ผลไม้แช่เย็น และผลไม้อบแห้งของไทยที่ส่งออกไปยังจีนสูงถึง 2.9 พันล้านดอลลาร์ (ราว 8.68 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.43 เมื่อเทียบปีต่อปี ถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก

เขายังหวังว่าบริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด จะใช้ประสบการณ์อันยาวนานด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศและการนำเข้าและส่งออกของจีน ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้อง และช่วยบริษัทที่เป็นสมาชิกหอการค้าฯ ให้ตีตลาดจีนได้สะดวกและเห็นผลยิ่งขึ้น

หลิ่วหัวลวี่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีซีไอซี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าทางบริษัทยึดมั่นแนวคิด “บริการที่มีคุณภาพย่อมสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า” จึงดำเนินบทบาทในฐานะคนกลางอย่างเต็มที่ และให้บริการแบบครบวงจรแก่บรรดาบริษัทสมาชิกของหอการค้าฯ เพื่อรักษาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทย-จีน รวมถึงใช้ศักยภาพอันโดดเด่นของตนซึ่งเป็นหน่วยงาน “ฝ่ายที่สาม” อย่างเต็มกำลัง

“บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีนและหอการค้าไทย-จีน” ได้รับการลงนามโดย เกาเยี่ยน ประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ก่อนจะได้รับการลงนามโดยณรงค์ศักดิ์ ผู้เป็นประธานหอการค้าไทย-จีน ในพิธีนี้

ด้านบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ รองประธานหอการค้าจีน-ไทย และ หลิ่วหัวลวี่ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นตัวแทนลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสอง

อนึ่ง พิธีลงนามครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากฝั่งไทยและจีนมาร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก ได้แก่ หวังลี่ผิง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและพาณิชย์ของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย, นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายวีระพงค์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน , หวังหงเหว่ย ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด และหลี่เฟิง ตัวแทนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนประจำประเทศไทย

(แฟ้มภาพซินหัว : นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ (แถวหน้าฝั่งขวา) รองประธานหอการค้าจีน-ไทย และ หลิ่วหัวลวี่ (แถวหน้าฝั่งซ้าย) กรรมการบริษัท ซี ซี ไอ ซี (ประเทศไทย) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย วันที่ 15 ก.พ. 2020)
Facebook Comments

Related post