Digiqole ad

3 สาวเซเลบสายบุญ ร่วมรำลึกครบรอบ 20 ปี คุณพ่อเรย์..ผู้สร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้พิการอย่างยั่งยืน

 3 สาวเซเลบสายบุญ ร่วมรำลึกครบรอบ 20 ปี คุณพ่อเรย์..ผู้สร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้พิการอย่างยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

3 สาวเซเลสายบุญวมรำลึกครบรอบ 20 ปี คุณพ่อเรย์..ผู้สร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้พิการอย่างยั่งยืน

แม้การจากไป แต่คุณงามความดียังอยู่ คุณพ่อเรย์ พ่อพระของผู้พิการ ผู้มีวิสัยทัศน์ด้านอาชีพคนพิการ สานฝันสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา สู่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ องค์กรสาธารณกุศลด้านคนพิการระดับสากล ช่วยเหลือคนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โอกาสดีที่ปีนี้ครบรอบ 20 ปีที่คุณพ่อจากไป พวกเราจึงขอร่วม “รำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ” เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่จิตตารมณ์และสืบสานพันธกิจและสานพลังเครือข่ายคุณพ่อเรย์ รวมถึงเพื่อสร้างกองทุนคุณพ่อเพื่อคนพิการ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบสานแนวคิดการทำงานเพื่อเด็กและคนพิการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์  เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กล่าวว่ามูลนิธิฯ ขอน้อมรำลึกบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีนเบรนนัน หรือ คุณพ่อเรย์ ครบรอบ 20 ปี ผู้ก่อตั้งและอุทิศตนทำงานเพื่อเด็กและคนพิการ โดยพ่อเรย์ใช้เวลากว่า 52 ปี ในเมืองไทยจวบจนชีวิตของท่าน ทำงานอย่างเสียสละและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้วยความรัก ทั้งผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า และคนพิการ รวมกว่า 900 คนให้อยู่ร่วมกับสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งหลายโครงการที่คุณพ่อเรย์ได้ริเริ่มยังคงดำเนินงานอยู่ และได้รับการสานต่อโดยบาทหลวงจากคณะพระมหาไถ่ และลูก ๆ ของท่านทุกคน

ในโอกาสครบรอบ 20 ปีนี้เราจะขอสืบสานปณิธานพ่อเรย์ พร้อมดูแลสนับสนุนสถานศึกษาสำหรับคนพิการ 4 แห่ง และขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ และเดินหน้าช่วยเหลือคนพิการที่ยากลำบากตามจิตตารมณ์คุณพ่อเรย์ และคณะพระมหาไถ่ เผยตั้งแต่ พ.ศ.2515 -ปัจจุบัน ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพ กว่า 5,000 คน และช่วยคนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ 10,000 คน….คุณพ่อเรย์…เปรียบเสมือนพ่อพระของผู้พิการที่สร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่พี่น้องคนพิการตลอดมา

งานนี้ได้รับเกียรติจาก 3 สาวสวยเซเลคนดังของเมืองไทร่วมใจออกมาเชิญชวนให้ผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของจำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการได้ใช้ชีวิตในสังคม สามารถพึ่งพาตนเอง ให้มีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้เลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัว และอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม ในโอกาส รำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ” ในครั้งนี้ด้วย

@ โมนาวิภาวี คอมันตร์ ไฮโซสาวสวยที่ได้ทำบุญช่วยเหลือน้องผู้พิการผ่านทางมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เป็นประจำทุกปี ได้กล่าวถึงการรำลึก 20ปีคุณพ่อเรย์ ว่า คุณพ่อเรย์นับเป็นแบบอย่างที่ดี ท่านมีความเสียสละเป็นอย่างมากและต้องการช่วยเหลือคนพิการทั้งโลก ให้มีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ มนาขอเป็นตัวแทนผู้พิการทุกท่านขอบคุณมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ที่สร้างความมั่นคงในงานด้านคนพิการของคณะพระมหาไถ่ รวมไปถึงสืบสานปณิธานจิตตารมณ์ของคุณพ่อเรย์ ทั้ง 4 แห่งที่ช่วยดูแลน้อง ๆ คนพิการ อาทิ 1.)วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 2.)โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ 3.) วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ 4.) โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ รวมไปถึงศูนย์จัดหางานคนพิการ และสายด่วนคนพิการ 1479 เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้คนพิการทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ เราสามารถช่วยและสนับสนุนผู้พิการเหล่านี้ได้นะคะ โดยบริจาคเงินสมทบกองทุนคุณพ่อเรย์ เพื่อเด็กและคนพิการเพื่อสร้างคุภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการกันคะ”

@ คุณอุ๊-เจนนิส ยังพิชิต สาวสวยใจบุญอีกคน แม้คุณพ่อเรย์จะจากพวกเราไปนานถึง 20 ปีแล้ว แต่คุณงามความดีของท่านยังปรากฏอย่างเด่นชัด ผ่านทางมูลนิธิพระมหาไถ่ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลงานด้านคนพิการของคณะพระมหาไถ่และสืบสานปณิธานคุณพ่อเรย์ในการช่วยเหลือเด็ก เด็กด้อยโอกาส และคนพิการ ที่คุณพ่อเรย์ได้ริเริ่มและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี อุ๊ขอเป็นตัวแทนผู้พิการทุกท่าน กราบขอบพระคุณและรำลึกถึงความเมตาของคุณพ่อเรย์ ที่ช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และยังมีผู้พิการอีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลืออยู่ อุ๊จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้พิการกันได้จะมากจะน้อย ตามจิตศรัทราและกำลังทรัพย์ของท่านคะ”

@ คุณเปิ้ลชัชชฎา ก้องธรนินทร์  เซเลบสายบุญกล่าว   เปิ้ลรู้จักมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเป็นอย่างดี  เป็นองค์กรสาธารณกุศลด้านคนพิการระดับสากล ที่ให้ความช่วยเหลือเยาวชนคนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ให้ความช่วยเหลือคนพิการเป็นจำนวนมากทั้งด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ รวมถึงจัดหางานให้ด้วย ปีนี้เป็นปีที่ดีที่พวกเราทุกคนได้ร่วมรำลึกคุณพ่อเรย์ ครบรอบ 20 ปีที่พ่อเรย์จากพวกเราไป  ดังนั้นจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้พิการได้มีทุนในการศึกษา  ดูแลตนเองด้วยการบริจาคเงินผ่านมูลนิธิฯ เพื่อนำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือผู้พิการกันนะคะ

ทั้งนี้ ร่วมรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเงินหรือสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือคนพิการได้ โดยโอนเงินผ่านกองทุนคุณพ่อเรย์ พื่อเด็กและคนพิการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุญถาวร พัทยา เลขที่บัญชี 983-0-12089-6 ทั้งนี้สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ที่ และสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8301 หรือLine : @mahatai

 

 

Facebook Comments

Related post