Digiqole ad

3 ป. ยุคใหม่? ป้อม ป๊อด แป๊ะ แยกกันเดินรวมกันตี

 3 ป. ยุคใหม่? ป้อม ป๊อด แป๊ะ แยกกันเดินรวมกันตี
Social sharing
Digiqole ad

3 ป. แห่ง คสช. “ป้อม ประวิตร-ป็อก อนุพงษ์–ตู่ ประยุทธ์”ยังคงรักกันดี? หรือว่าแตกกันแล้ว?อย่างที่สังคมสงสัย และจับตา
มองมาโดยตลอด ผู้ที่รู้ดีที่สุดก็คือ ประวิตรกับประยุทธ์ นั่นแหละ
อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post