Digiqole ad

19 ก.พ.67 ติดตาม Policy Watch “ภาษีต้องเป็นธรรม อย่าให้สินค้าต่างชาติบนแพลตฟอร์มฆ่า SME ไทย!” แถลงโดย “สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

 19 ก.พ.67 ติดตาม Policy Watch “ภาษีต้องเป็นธรรม อย่าให้สินค้าต่างชาติบนแพลตฟอร์มฆ่า SME ไทย!” แถลงโดย “สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
Social sharing

Digiqole ad

โปรดติดตาม Policy Watch “ภาษีต้องเป็นธรรม อย่าให้สินค้าต่างชาติบนแพลตฟอร์มฆ่า SME ไทย!” แถลงโดย สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล LIVE ผ่าน Facebook Page: “พรรคก้าวไกล – Move Forward Party” วันจันทรืที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล

Facebook Comments


Social sharing

Related post