Digiqole ad

10 สถานที่/ประเภทกิจการให้จังหวัดพิจารณาปิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยง

 10 สถานที่/ประเภทกิจการให้จังหวัดพิจารณาปิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยง
10 สถานที่/ประเภทกิจการให้จังหวัดพิจารณาปิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/yHZID

Related post