Digiqole ad

แรงงาน VS ธุรกิจ เศรษฐกิจยุคถังแตก

 แรงงาน VS ธุรกิจ เศรษฐกิจยุคถังแตก

เล่นเอาสะดุ้งเฮือกไปตามๆกัน และไม่ใช่แค่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่านั้นที่สะดุ้งจากจดหมายเปิดผนึกของ คณะ
กรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
บรรดาผู้ประกอบการภาคธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั้ง
หลาย ต่างก็พากันสะดุ้งด้วยเหมือนกัน

อ่านต่อได้ในฉบับ

Advertisement
Facebook Comments

Related post