Digiqole ad

“อรอนงค์” คว้าทองยูยิตสู ประเภทต่อสู้ 70 กิโลกรัมหญิง

 “อรอนงค์” คว้าทองยูยิตสู ประเภทต่อสู้ 70 กิโลกรัมหญิง

อรอนงค์  แสงศิริโชค จากอุดรธานี สมราคาทีมชาติไทย เอาชนะ ปัญจภัค  ปานเพ็ชร์ จากปทุมธานี คว้าเหรียญทองยูยิตสู ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 – 70 กก. หญิง ไปครองตามคาด ขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้

Advertisement

 

ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 แต่ไม่เกิน 77 กก. ชาย เหรียญทองได้แก่ บรรพต  เลิศไธสง (นครศรีธรรมราช) ที่เอาชนะ รชต  งามอยู่ (ชุมพร), ประเภทจับล็อค (Newaza) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ขึ้นไป ชาย เหรียญทอง ได้แก่ ปราบ  วาทบัณฑิตกุล (กรุงเทพมหานคร) เอาชนะ สิทธิพงษ์  เนียมกุญชร (จันทบุรี), ประเภทต่อสู้ (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป หญิง เหรียญทองได้แก่ อารีวรรณ  จันทร์ศรี (อุดรธานี) ชนะ พรทิพย์  จันทร์สนธิ (ชุมพร),

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post