Digiqole ad

‘สุธี โมกขะเวส ‘ เอ็มดีเมืองไทยประกันชีวิตคนใหม่

 ‘สุธี โมกขะเวส ‘ เอ็มดีเมืองไทยประกันชีวิตคนใหม่
Advertisement
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งดร.สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต มีผลตั้ังแต่วันท่ 1 ก.ค.2564 เป็นต้นไป นายสาระกล่าวว่า สำหรับดร.สุธี ไม่ใช่คนใหม่แต่อย่างใด แตทำงานอยู่กับองค์กรมาตั้งแต่จบการศึกษา และยังถือเป็นอีกหนึ่งสายเลือดของเมืองไทยประกันชีวิต มีศักด์ เป็นน้องชายของผม เพราะคุณแม่ดร.สุธีก็เป็น’ล่่ำซำ’ เราทำงานใกล้ชิดกันมาตลอดตั้งแต่เรียนจบ เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ 17 ปีที่ผ่านมาผมนั่งควบ 2 ตำแหน่งคือประธานเจ้าหน้าที่บริการและกรรมการผุ้จัดการมาตลอด คิดว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาคนมาช่วยขับเคลื่อนองค์กรร่วมไปกับผม โดยตั้ังแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ดร.สุธีก็จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ขณะที่ผมก็จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เราก็จะทำงานควบคู่กันไป โดยดร.สุธีจะดูในสายงานโอปอเรชั่น ซึ่งเป็นสายงานที่มีความสำคัญมากในโลกดิจิทัล ส่วนผมก็จะดูในสายงานคอมเมอร์เชียส บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงมันคือโอกาสมากกว่าวิกฤติในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ องค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมทัพ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง ด้านดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการคนใหม่กล่าววว่า สำหรับแผนและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจคือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมสนับสนุน ผ่านการทำ Data Digital เพื่อขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งในขณะนี้ได้มีการจัดตั้งบริษัท ไอเจ็น จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยี สนับสนุนธุรกิจของเครือเมืองไทยกรุ๊ป โดยData Digital ที่พัฒนาขึ้นมา นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาต้นทุนโปรดักส์ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ยังสามารถนำมาออกแบบกรมธรรมฺ์ใหม่ๆ เพื่อรับประกันคนที่มีโรค Product Un-Insure ได้อีกด้วย ดร.สุธีกล่าวทิ้งท้ายว่า ภายใต้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 การจะขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปได้ดี ต้องมีเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาร่วมสนับสนุน เพื่อพัฒนา Data ให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกระดับ และนำไปสู่การลดไซส์กรมธรรมฺให้เข้าถึงกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย
Advertisement
สำหรับ ประวัติ ดร.สุธี โมกขะเวส อายุ 46 ปี จบการศึกษา Ph.D Applied Mathematical Finance, Imperial College, London และ MSci. Mathematics, Imperial College, London ประวัติฝึกอบรมหลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2, หลักสูตร DCP 230, หลักสูตร วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 11 (TEPCoT), หลักสูตร Leadership Communication โดยมีประสบการณ์ทำงาน 2563– ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอเจ็น จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการอำนวยการบริหาร/ กรรมการด้านการลงทุน บริษัท ฟูเซีย เวนเจอร์แคปีทัล จำกัด 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/กรรมการด้านการลงทุน บริษัท เอสที-เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) /กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/กรรมการด้านการลงทุน บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริษัท/ กรรมการอำนวยการบริหาร/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/ คณะกรรมการลงทุน/คณะอนุกรรมการพิจารณาให้เช่าทรัพย์สิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง/ คณะทำงาน securitization/ คณะทำงาน Mortgage Insurance/ คณะทำงาน ALM System Implementation ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2546 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานยุทธศาสตร์องค์กร สายงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและสายงาน Transformation/ เลขานุการคณะอำนวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/a9sQA

Related post