Digiqole ad

พิธีประวัติศาสตร์เมืองพะเยาจัดเททองหล่อพญางำเมืองกษัตริย์ องค์ที่ ๙ แห่งอาณาจักรภูกามยาวและพระมเหสี

 พิธีประวัติศาสตร์เมืองพะเยาจัดเททองหล่อพญางำเมืองกษัตริย์ องค์ที่ ๙ แห่งอาณาจักรภูกามยาวและพระมเหสี

พิธีประวัติศาสตร์เมืองพะเยาจัดเททองหล่อพญางำเมืองกษัตริย์องค์ที่๙ แห่งอาณาจักรภูกามยาวและ พระนางอั้วเชียงแสน พระมเหสี ซึ่งในประวัติศาสตร์อดีตกาลทรงเป็นโยมอุปฐากทํานุบํารุงพระธาตุจอมทอง
ซึ่งในประวัติศาสตร์อดีตกาลทรงเป็นโยมอุปฐากทํานุบํารุง ณ พระธาตุจอมทอง แห่งแคว้นภูกามยาว ณ ลานมหาพิธีพระเจ้าเปิดโลกวัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Advertisement

ภาพ/ข่าว: สาธิต วงศ์จันทร์ (พะเยาบ้านฉัน)

 

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post