Digiqole ad

ไฮไลท์ ‘สินค้าเพื่อสุขภาพ’ ฝีมือผู้ประกอบการภาคเหนือ ‘พาณิชย์ จ.เชียงใหม่’ ขนมาให้เลือกจุใจในงาน CARE ASIA 2022

 ไฮไลท์ ‘สินค้าเพื่อสุขภาพ’ ฝีมือผู้ประกอบการภาคเหนือ  ‘พาณิชย์ จ.เชียงใหม่’ ขนมาให้เลือกจุใจในงาน CARE ASIA 2022
Social sharing
Digiqole ad

‘พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่’ ขนทัพสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจาก “กิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าธุรกิจบริการสุขภาพและสินค้าศักยภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภาค ภาคเหนือ” กว่า 20 ราย มีทั้งสินค้าสิ่งของ เครื่องใช้ อาหาร และไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ให้เลือกช้อป เลือกชิมได้ ที่งาน CARE ASIA 2022 ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายนนี้.. ไม่ควรพลาด!

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการยกระดับให้ภาคเหนือเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เนื่องจากมีพื้นที่ซึ่งเหมาะสมต่อการเพาะปลูก อีกทั้งยังมีกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสทางการค้า และเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะมิติทางเศรษฐกิจการค้า และการเชื่อมโยงเครือข่าย ขยายช่องทางการค้าของภาคเหนือ โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนภาคเหนือ จึงได้มีการตั้งเป้าหมายที่จะปรับโครงสร้างการผลิต ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชสมุนไพร ให้สามารถสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ให้ได้มาตรฐานทั้งเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมไปถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าพื้นเมืองที่โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจการค้าและการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ด้วย

ดังนั้น เพื่อให้คนไทยได้รับรู้ถึงกลุ่มธุรกิจบริการ กลุ่มท่องเที่ยวสุขภาพที่มีศักยภาพสูง กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของภาคเหนือ อาทิ MICE Long Stay Sport & Adventure ซึ่งจะช่วยขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงทางการค้าและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจการค้าของประเทศ และเสริมศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนภาคเหนือ ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้นำผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจาก “กิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าธุรกิจบริการสุขภาพและสินค้าศักยภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภาค ภาคเหนือ” ทั้งหมด 20 ราย นำสินค้า สิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า อาหาร และไลฟ์สไตล์ต่างๆ ของทางภาคเหนือ มาโชว์ในงาน CARE ASIA 2022 งานแสดงสินค้านวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ EH101 ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2565 เวลา 10.00-20.00 น.นี้

ในการจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

Facebook Comments

Related post