Digiqole ad

ไฮไลต์เด็ด “BlueDMS” ชูศักยภาพธุรกิจให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารสู่ดิจิทัล

 ไฮไลต์เด็ด “BlueDMS” ชูศักยภาพธุรกิจให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารสู่ดิจิทัล

จากซ้ายไปขวา คุณจุลพงษ์ โสตถิไพศาล Vice President BlueSeas Enterprise Co., Ltd. คุณอรุณี โกวิทวีรธรรม Product Owner & Product Manager BlueSeas Enterprise Co., Ltd. คุณนิธินันท์ คฤหวาณิช Chief Strategy Officer BlueSeas Enterprise Co., Ltd. คุณชัยพฤกษ์ วงศ์ประชา Head of Technology and Innovation BlueSeas Enterprise Co., Ltd.

Social sharing

Digiqole ad

ทรานส์ฟอร์เมชั่นตอบโจทย์ดีมานด์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จาก บลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

BlueDMS คือ?

ซอฟต์แวร์ BlueDMS เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการเอกสารครบวงจร และมีโครงสร้างการออกแบบให้รองรับการใช้งานทั้งองค์กร ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน และมีจำนวนผู้ใช้งานจำนวนมาก นอกจากนี้ยังรองรับการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานได้ตามความต้องการของแต่ละองค์กรอย่างหลากหลาย

การนำ BlueDMS ไปใช้งานจะช่วยให้ การบริหารจัดการเอกสารสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Digital transformation ที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ

แล้วระบบช่วยอะไรได้บ้าง? 

ช่วยในการเก็บเอกสาร และไฟล์ดิจิตอลชนิดต่างๆ ภายในองค์กร ให้เป็นระบบ ระเบียบ มีมาตราฐาน และตรวจสอบได้ สามารถกำหนดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างหลากหลาย สร้าง Meta Data หรือ คำค้นเฉพาะในการค้นหา การสืบค้นข้อมูลรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร และ ค่าใช้จ่ายในการทำลายเอกสารเมื่อไม่ใช้งาน

All-In-One Document Management เพื่อให้การจัดการด้านเอกสารหรือไฟล์ดิจิทัลในองค์กรปลอดภัยและคล่องตัวในทุกขั้นตอน รองรับการเชื่อมต่อและพัฒนาเพิ่มเติมได้อย่างมืออาชีพ เชื่อมต่อเพื่อจัดเก็บเอกสารจากระบบงานอื่นๆ ด้วย API / รองรับการพัฒนาแบบฟอร์มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานหรือองค์กรเพิ่มเติม ทั้งในรูปแบบ Static และ Dynamic*

-หาเอกสารเจอโดยไม่ต้องถามใครทำงานต่อได้อย่างไหลลื่น

-ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและทำลายเอกสาร

-ลดความเสี่ยงเรื่องเอกสารสำคัญสูญหายหรือถูกจารกรรมข้อมูล

-ช่วยจัดเก็บเอกสารไว้เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้องค์กร

-ค้นหาตำแหน่งไฟล์เอกสารจริงได้จากในระบบทันทีผ่าน QR Code Link

-สะดวกสบาย จัดการข้อมูลได้จากทุกที่ผ่านมือถือและแท็บเล็ต

ใช้งานง่าย สะดวกอย่างไร?  

ด้วยการใช้งานระบบ BlueDMS ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อุปกรณ์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ MacOS รวมถึงอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต ทั้งระบบ iOS และ Android ทุกขนาดหน้าจอ ซึ่งมีการวางแผนมาอย่างดี ทําให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย

เราออกแบบระบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด ใช้งานง่าย ปลอดภัย เป็นหมวดหมู่ ค้นหาอะไรก็เจอ 

บลูซี เอ็นเตอร์ไพรส์ ยังนำนวัตกรรม Data Centralization จัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเอกสารให้องค์กร จัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบด้วยการมีศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา ส่งต่อข้อมูลภายในองค์กรอย่างลื่นไหล และรวดเร็ว พร้อมการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญ

ความปลอดภัยของเอกสาร? 

ระบบมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดด้วยการจำกัดการเข้าถึงสิทธิ์ในการสืบค้นเอกสาร โครงสร้างการออกแบบของ BlueDMS ที่รองรับการ Customization สำหรับ Form เอกสารและ Flow การทำงานที่หลากหลายนั้น ขั้นตอนการอนุมัติ หรือการลงลายมือชื่อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ BlueDMS ก็ยังออกแบบเพื่อให้รองรับไว้ด้วยเช่นกัน

-Web-based Application เข้าใช้งานได้ง่ายๆ จากอุปกรณ์ที่หลากหลายเพียงแค่เปิด Browser จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ

-Modern Tech Stack ออกแบบและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รองรับการขยายโครงสร้างและการทำงานกับข้อมูลที่มีปริมาณมาก และมีความปลอดภัยสูง

-Secure and Customizable Access Restrictions ชุดข้อมูลที่มีความสำคัญ สามารถบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และตรวจสอบได้

-Centralize Control การบริหารจัดการจากผู้ดูแลระบบส่วนกลางผ่าน Web Admin GUI ช่วยให้ดำเนินการด้านเอกสารและไฟล์ดิจิทัลขององค์กรได้ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับแต่ละองค์กร

-QR Code gen Link Generate QR Code หรือ Bar Code เพื่อลิงก์กับข้อมูลเอกสารกระดาษ ป้องกันการสูญหาย และทราบตำแหน่งจัดเก็บเอกสารนั้นๆ

-Openness API มี API ที่เปิดให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นๆ ของหน่วยงานได้

-Complex Organization Structure รองรับโครงสร้างที่ซับซ้อนของหน่วยงาน และจัดการบริหารการจัดเก็บเอกสารและไฟล์ดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบ

-Capable for Numerous Users รองรับปริมาณผู้ใช้งานในระบบได้เป็นจำนวนมาก ระดับ 10,000 ผู้ใช้งานขึ้นไปและออกแบบมาให้รองรับการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลในปริมาณมากอย่างมีประสิทธิภาพ

BlueDMS ยังชาญฉลาดด้วยการนำเทคโนโลยี AI ตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลที่นำมาจัดเก็บ ทั้งจากกระบวนการ OCR (Optical Character Recognition) ที่สามารถสกัดข้อความสำคัญจากเอกสารกระดาษให้ออกมาในรูปแบบเอกสาร Digital ได้อย่างแม่นยำ และรองรับการนำเข้าข้อมูลแบบ Manual Key-in ผ่าน Platform ที่ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งเป็นการช่วยลดข้อผิดพลาดของการนำเข้าข้อมูล และลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารได้เป็นอย่างมาก

Facebook Comments


Social sharing

Related post