Digiqole ad

‘ไอแบงก์’ ประกาศขยายเวลา รับสมัคร “ผู้จัดการธนาคาร” ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

 ‘ไอแบงก์’ ประกาศขยายเวลา รับสมัคร “ผู้จัดการธนาคาร” ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
Social sharing
Digiqole ad

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ประกาศขยายระยะเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ลงนามออกประกาศเรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารอิส ลามแห่งประเทศไทย ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 30 เมษายน 2565

ไอแบงก์ ได้เปิดรับสมัครผู้จัดการธนาคาร คนใหม่ แทนนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ที่กำลังจะครบวาระดำรงตำแหน่งในเดือน กันยายน 2565 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 หรืออย่างน้อยต้องมี คุณสมบัติทั่วไป  มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร คุณสมบัติเฉพาะ  ต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถในการนำองค์กร การบริหารองค์กรในภาวะวิกฤต การบริหารสาขา ธุรกิจรายย่อย ตลอดถึงการบริหารการขายและการให้บริการธุรกิจ และเป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี วุฒิทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดในประกาศเพิ่มเติมและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ibank.co.th  และสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานุการธนาคาร ชั้น 23 อาคารคิวเฮ้าส์อโศก ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพรนภา ผดุงเกียรติวงศ์ โทรศัพท์ 0-2650-6999 ต่อ 7018 ภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

Facebook Comments

Related post