Digiqole ad

ไอที เขย่าตำนานหวย

 ไอที เขย่าตำนานหวย
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อวิถีชีวิตผู้คนทั่วโลก ก็เปรียบเสมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน
ด้านหนึ่งคือ ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามากมายละอย่างมหาศาล ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งคือ การ
ทำให้วิถีแห่งการดำเนินชีวิตที่อาจกลายเป็นสังคมหรือวัฒนธรรมในอนาคตถูกเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะหายไปจากความทรงจำของ
คนรุ่นใหม่ในท้ายที่สุด
อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post