Digiqole ad

“ไอคอนสยาม” ผนึกพลังพันธมิตรจัดกิจกรรม“รักเจ้าพระยา เก็บขยะเนื่องในวันแม่น้ำโลก” มุ่งมั่นดำรงรักษ์เจ้าพระยาให้สวยงามอย่างยั่งยืน

 “ไอคอนสยาม” ผนึกพลังพันธมิตรจัดกิจกรรม“รักเจ้าพระยา เก็บขยะเนื่องในวันแม่น้ำโลก” มุ่งมั่นดำรงรักษ์เจ้าพระยาให้สวยงามอย่างยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

ไอคอนสยามพร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ
และเอกชน โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียงไอคอนสยามกว่า 50 แห่ง จัดกิจกรรม “รักเจ้าพระยา เก็บขยะเนื่องในวันแม่น้ำโลก” วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566


เวลา 9.00 น. ร่วมกันเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในวันแม่น้ำโลก หรือ World Rivers Day เพื่อแสดงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนที่ใช้ประโยชน์ริมน้ำเจ้าพระยาได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม เพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ผู้คนรักและใส่ใจในปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา และเพื่อดูแลรักษาให้แม่น้ำสายหลักของประเทศให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

Facebook Comments

Related post