Digiqole ad

ไฟร์เวิร์คสฯ เปิดตัวงานแสดงสินค้าด้านพลังงานและการต่อเรือ “TMOX, OGET และ Powerex Asia 2023” อย่างยิ่งใหญ่

 ไฟร์เวิร์คสฯ เปิดตัวงานแสดงสินค้าด้านพลังงานและการต่อเรือ “TMOX, OGET และ Powerex Asia 2023” อย่างยิ่งใหญ่
Social sharing
Digiqole ad

ไฟร์เวิร์คสฯ เปิดตัวงานแสดงสินค้าด้านพลังงานและการต่อเรือ “TMOX, OGET และ Powerex Asia 2023” อย่างยิ่งใหญ่

Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2023, Oil & Gas Thailand (OGET) 2023 และ Powerex Asia 2023 งานแสดงสินค้าด้านพลังงานและการต่อเรือ 3 งานใหญ่ประจำปี โดยไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงพลังงาน กฟผ. สสปน. และสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย 18 – 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ฮอลล์ 101 ไบเทคบางนา​​

​​มร. เคนนี่ ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทจัดงานแสดงสินค้า ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 โดยเริ่มจากงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม น้ำมันและก๊าซOil & Gas Thailand (OGET)ต่อมาขยายการการจัดงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางการเดินเรือ ต่อเรือ “ Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX)และ Powerex Asia 2023” ซึ่งทั้ง 3 อุตฯ นี้ มีความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่คาบเกี่ยวกัน จึงจัดให้มีการจัดงานแบบคู่ขนาดกัน บนพื้นที่กว่า 5,000 ตรม. คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 6,000 คน จากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ภายในงานยังจัดให้มีพื้นที่สำหรับเจรจาอีกด้วย

​​“ ทั้งนี้ Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2023 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 งาน Oil & Gas Thailand (OGET) 2023 จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 และ Powerex Asia 2023 จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ทั้ง 3 อุตฯ นี้ ที่จัดขึ้นในทุกๆ ปี ถือเป็นรวมตัวของบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติ เพื่อแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีล่าสุดในกลุ่มธุรกิจนี้ ผู้ประกอบการ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่สนใจมร. เคนนี่ กล่าว

นาวาเอก ปริศฎางค์ กาศขุนทด นายกสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมต่อเรือ เดินเรือ ของภูมิภาคนี้ อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ  เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับกิจการพาณิชยนาวี ก่อให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์เดินเรือ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เครื่องยนต์เรือ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้า เป็นต้น

โดยปัจจุบันร้อยละ 90% ของปริมาณการค้าระหว่างประเทศ อาศัยการขนส่งทางน้ำ เนื่องจากสามารถบรรทุกได้ในปริมาณมาก และมีต้นทุนการขนส่งที่ราคาถูกกว่าการขนส่งด้านอื่นๆ ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ

“ การจัดงานในครั้งนี้เป็นอีกช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือของประเทศไทย ทั้งด้านเทคโนโลยี  นวัตกรรม และ องค์ความรู้ พร้อมเป็นเวทีสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก” นาวาเอก ปริศฎางค์ กล่าว

นายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ว่า อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน โดยเป็นตัวกลางสำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการประชุมและนิทรรศการให้มีมาตรฐานสากล

งานในครั้งนี้ จะได้เห็นพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและ  นวัตกรรมใหม่ๆ ของอุตสาหกรรม และผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างกัน และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของไทยต่อไปในอนาคต เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานในครั้งนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการผลักดันไทยให้เป็นผู้นำโลกด้านไมซ์ นายภูริพันธ์

​​โดย งาน  “Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2023” งาน “Oil & Gas Thailand (OGET) 2023” และงาน  “Powerex Asia 2023” จัดขึ้นระหว่างวันที่  18 – 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 17.00 . ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทคบางนา

 

Facebook Comments

Related post