Digiqole ad

ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีการคัดแยก – ขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมขนส่งสู่หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศแล้ว ภายใน 13 พฤษภาคม นี้

 ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีการคัดแยก – ขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า  พร้อมขนส่งสู่หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศแล้ว ภายใน 13 พฤษภาคม นี้
Social sharing

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชี้แจงกรณีการคัดแยกและขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ที่ได้พบซองบัตรเลือกตั้งที่ระบุตัวเลขรหัสจังหวัดและรหัสเขตไม่ชัดเจน/ อ่านยาก เนื่องจากเป็นลายมือของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยคิดเป็น 15%  ซึ่งสถานะในขณะนี้ได้มีการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งจากใน – นอกราชอาณาจักรครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

กรณีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่อ่านไม่ชัดเจน ไปรษณีย์ไทยได้ประสานงานกับ กกต. ดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการและระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยซองบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่อ่านไม่ชัดเจนได้นำส่งให้เจ้าหน้าที่ กกต. ที่ปฏิบัติงานสังเกตการณ์ประจำ ณ ศูนย์ปฏิบัติการคัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อวินิจฉัยและ คัดกรองทันที รวมถึงได้มีการตรวจสอบแก้ไข และได้นำส่งคืนให้ไปรษณีย์ไทยนำกลับไปคัดแยกใหม่

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้คัดแยกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งใน – นอกราชอาณาจักรเรียบร้อยแล้วและได้ขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมดไปสู่เขต 400 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ซึ่งมีกำหนดการจัดส่งถึงทุกพื้นที่ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566

ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานขนส่งหลักของชาติยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนภารกิจพิเศษเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 โดยยึดถือกฎเกณฑ์มาตรการและความปลอดภัยสูงสุด

Facebook Comments

Related post