Digiqole ad

ไทวัสดุ เปิดโครงการ “รวมหัวใจให้บ้านเกิด ปี 3” สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน

 ไทวัสดุ เปิดโครงการ “รวมหัวใจให้บ้านเกิด ปี 3” สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน
Social sharing
Digiqole ad

ท่ามกลางปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ภาคธุรกิจและองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างมุ่งให้ความสำคัญกับการจะดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน เล็งเห็นถึงการดำเนินธุรกิจให้เกิดคุณค่าจะต้องทำควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด Creating Shared Values (CSV) หนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักการบริหารโดยเน้นการสร้างคุณค่าทั้งจากพัฒนาตัวสินค้า หรือพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับสังคม อาทิ การมีส่วนช่วยรณรงค์ในวาระต่างๆ, การหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติ, หรือหลักการบริหารที่เสริมสร้างความสุขของผู้คนในชุมชน โดยคำนึงถึงความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมองค์รวม

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นผู้นำค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในภูมิภาคเอเชีย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเติบโตของธุรกิจที่ควบคู่ไปพร้อมกับการสรรค์สร้างสังคมให้น่าอยู่และมีความยั่งยืน ทั้งมิติของผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดการบริหารแบบ People Centric ที่ยึดเอาคนเป็นศูนย์กลาง สร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง “พนักงาน” ในการคิดและลงมือทำเพื่อสังคม เพื่อสานต่อโครงการ “รวมหัวใจให้บ้านเกิด” ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าไปร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านเกิดของตนเอง โดยดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3

  • การมีส่วนร่วมของพนักงาน…สู่การเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์กร

คุณสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวถึงแนวคิดในการบริหารองค์กรว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของทางไทวัสดุ นอกจากจะให้ความสำคัญกับการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าเป็นหลักแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะองค์กรที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งต้องมีฐานรากที่แข็งแรงในการขับเคลื่อนธุรกิจและบุคลากรไปพร้อมกัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันธ์กับองค์กร ไทวัสดุได้สร้างการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม CG Voice เปิดรับความคิดเห็น และความต้องการของพนักงานสู่การสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน (Happy Workplace) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานในองค์กรเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในมุมของการเป็นผู้ให้ ผ่านโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น

  • ทุกเสียงมีความหมาย…สร้างความภาคภูมิใจให้พนักงาน

คุณสุทธิสาร กล่าวต่อว่า “ สำหรับ โครงการรวมหัวใจให้บ้านเกิด เป็นการต่อยอดแนวทาง Driving Sustainability สู่เป้าหมายการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนพร้อมเคียงข้างในทุกมิติ ทั้งพนักงาน คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม เราส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน พร้อมส่งต่อโอกาสคืนสู่สังคม โดยโครงการดังกล่าวฯ จะให้พนักงานส่งเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมถึงให้พนักงานทั่วไปสามารถบริจาคเพื่อเป็นงบประมาณในการช่วยเหลือต่อยอดโครงการได้ท้ายที่สุดไทวัสดุจะเข้าไปช่วยเหลือปรับปรุงสถานที่ และมอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นและสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน เติมความสุขเติมรอยยิ้มเสริมกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีของคนในชุมชน”

 

ทั้งนี้ โครงการรวมหัวใจให้บ้านเกิด ผ่านการดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 3 ด้วยผลสำเร็จที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิลำเนา โรงเรียนชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดต่างๆ และเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

  • เรื่องเล่าจากคนตัวเล็ก…สู่การให้ที่ยิ่งใหญ่

ด้าน คุณสมชาย มะลา พนักงานแผนก Warehouse ของทางไทวัสดุ สาขาบางบัวทอง
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก โครงการรวมหัวใจให้บ้านเกิด เล่าว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเอง และขอบคุณบริษัทฯ ที่สานต่อโครงการดีๆ แบบนี้ ทำให้พนักงานทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพให้กับภูมิลำเนาของตนเอง สำหรับผมมองว่าการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนในชุมชนเป็นเรื่องสำคัญ จึงอยากให้ช่วยปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเหร่าเขียว อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  เนื่องจากภายนอกอาคารเป็นพื้นที่โล่งแจ้งไม่มีหลังคา และสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานที่ต่อเนื่อง จึงอยากให้ช่วยปรับปรุงเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์  ทางไทวัสดุได้เข้าไปปรับปรุงสถานที่ สร้างหลังคาสำหรับพักคอย ปรับปรุงห้องทันตกรรมและห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนสุเหร่าเขียว มูลค่ากว่า 200,000 บาท

  • เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสังคมที่น่าอยู่

“ซีอาร์ซี ไทวัสดุ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต คู่ขนานไปพร้อมกับการสร้างสังคมที่น่าอยู่ในอนาคต ตามแนวยุทธศาสตร์ CRC Retailigence เราเชื่อมั่นการดำเนินธุรกิจที่เอาใจใส่ในผู้คนเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมส่งเสริมการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างพนักงานและองค์กร ต่อยอดไปสู่การร่วมสร้างความเจริญให้กับประเทศ และชาวไทยโดยรวม” คุณสุทธิสาร กล่าวสรุป

Facebook Comments

Related post