Digiqole ad

‘ไทย-เอฟตา’ เจรจา FTA รอบ 9 ที่กรุงเทพฯ ทั้งการประชุมระดับหัวหน้าผู้แทน และการประชุมกลุ่มย่อย 10 คณะ มีความคืบหน้าหลายเรื่อง

 ‘ไทย-เอฟตา’ เจรจา FTA รอบ 9 ที่กรุงเทพฯ ทั้งการประชุมระดับหัวหน้าผู้แทน และการประชุมกลุ่มย่อย 10 คณะ มีความคืบหน้าหลายเรื่อง
Social sharing

Digiqole ad
‘ไทย-เอฟตา’ เจรจา FTA รอบ 9 ที่กรุงเทพฯ ทั้งการประชุมระดับหัวหน้าผู้แทน และการประชุมกลุ่มย่อย 10 คณะ มีความคืบหน้าหลายเรื่อง บางกลุ่มสรุปผลได้แล้ว และหลายกลุ่มใกล้ได้ข้อสรุป พร้อมนัดถกรอบที่ 10 ช่วงเดือน ส.ค.นี้ เร่งเครื่องเต็มที่ ตั้งเป้าปิดดีลปีนี้ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลต้องการเร่งรัดการเจรจา FTA กับคู่ค้าสำคัญให้สำเร็จโดยเร็ว
.
นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) กับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) หรือ เอฟตา รอบที่ 9 ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพฯ โดยทั้งสองฝ่ายเร่งเครื่องการเจรจาอย่างเต็มที่ ซึ่งในภาพรวมมีความคืบหน้าในหลายเรื่อง บางกลุ่มสรุปผลได้แล้ว และหลายกลุ่มใกล้ได้ข้อสรุปผล ทั้งนี้ การเจรจารอบที่ 10 จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาภายในปี 2567 ตามเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญในลำดับต้นที่รัฐบาลต้องการเร่งรัดการเจรจา FTA กับคู่ค้าสำคัญให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุน ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
.
สำหรับการประชุมรอบนี้ ประกอบด้วย การประชุมระดับหัวหน้าผู้แทน และการประชุมกลุ่มย่อย 10 คณะ ได้แก่
.
1) การค้าสินค้า
2) กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
3) มาตรการเยียวยาทางการค้า
4) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
5) การค้าบริการ
6) การลงทุน
7) การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ
😎 ทรัพย์สินทางปัญญา
9) ข้อบททั่วไป ข้อบทสุดท้าย ข้อบทเชิงสถาบัน และการระงับข้อพิพาท
10) ความร่วมมือด้านเทคนิคและการเสริมสร้างศักยภาพ
.
ทั้งนี้ เอฟตา ประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับที่ 16 ของไทย โดยในปี 2566 การค้าระหว่างไทยกับเอฟตา มีมูลค่า 9,882.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.72 ของการค้าทั้งหมดของไทยกับโลก
.
ไทยส่งออกไปเอฟตา มูลค่า 4,385.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากเอฟตา มูลค่า 5,497.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกาและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ นาฬิกาและส่วนประกอบ
.
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post