Digiqole ad

“ไทย” มีจำนวน ผู้ตัดสิน ระดับฟีฟ่า ปี 2023 มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

 “ไทย” มีจำนวน ผู้ตัดสิน ระดับฟีฟ่า ปี 2023 มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
Social sharing
Digiqole ad

ประเทศไทย มีจำนวนผู้ตัดสินในระดับฟีฟ่า ประจำปี 2023 มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ที่จำนวน 20 คน

สำหรับผู้ตัดสินไทย ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่อยู่ในระดับฟีฟ่า ประกอบไปด้วย

ผู้ตัดสินฟุตบอลชาย – ศิวกร ภูอุดม, มงคลชัย เพชรศรี ,สงกรานต์ บุญมีเกียรติ, วิวรรธน์ จำปาอ่อน, ต่อพงษ์ สมสิงห์, วรินทร สัสดี, (ทั้ง 6 คนได้รับคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินวิดีทัศน์ระดับนานาชาติด้วย)

ผู้ตัดสินฟุตบอลหญิง – พรรษา ชัยสนิท, สุนิตา ทองถวิล, สุไพรี เทศถมยา,

ผู้ช่วยผู้ตัดสินฟุตบอลชาย – ราวุฒิ นาคฤทธิ์, ธเนศ ชูชื่น, ภัทรพงศ์ กิจสถิต, อภิชิต โนพวน, ราเชนทร์ ศรี, ชัย, คมสันต์ คำแผ่น, โชติระวีย์ ทองดวง, วรพงษ์ ประเสริฐศรี,

– ผู้ช่วยผู้ตัดสินฟุตบอลหญิง – สุภาวรรณ หินทอง, นวลนิจ ดอนจังหรีด , สุวิดา วงค์ไกรษร

โดยชาติอื่นๆ ในอาเซียน อันดับรองลงมามีดังนี้

เวียดนาม 17 คน (ผู้ตัดสินชาย 4 คน, ผู้ตัดสินหญิง 3 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 7 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง 3 คน)
เมียนมา 16 คน (ผู้ตัดสินชาย 4 คน, ผู้ตัดสินหญิง 3 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 6 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง 3 คน)
มาเลเซีย 15 คน (ผู้ตัดสินชาย 6 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 8 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง 1 คน)
สิงคโปร์ 12 คน (ผู้ตัดสินชาย 4 คน, ผู้ตัดสินหญิง 1 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 7 คน)
อินโดนีเซีย 12 คน (ผู้ตัดสินชาย 5 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 7 คน)
กัมพูชา 10 คน (ผู้ตัดสินชาย 3 คน, ผู้ตัดสินหญิง 1 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 5 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง 1 คน)
สปป.ลาว 10 คน (ผู้ตัดสินชาย 3 คน, ผู้ตัดสินหญิง 1 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 5 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง 1 คน)
ฟิลิปปินส์ 10 คน (ผู้ตัดสินชาย 3 คน, ผู้ตัดสินหญิง 1 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 5 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง 1 คน)
บรูไน 7 คน (ผู้ตัดสินชาย 2 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 5 คน)
ติมอร์ เลสเต 2 คน (ผู้ตัดสินชาย 1 คน, ผู้ช่วยผู้ตัดสินชาย 1 คน)

Facebook Comments

Related post