Digiqole ad

ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ร่วมมือกับ บำรุงราษฎร์ จัดสัมมนา Virtual Health Talk และ Exclusive Wellness Online

 ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ร่วมมือกับ บำรุงราษฎร์  จัดสัมมนา Virtual Health Talk และ Exclusive Wellness Online
Social sharing
Digiqole ad

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 130 ล้านคนจากทั่วโลก ถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความคุ้มกันหมู่แล้ว ยังส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและเกิดความตื่นตัวในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด มีความห่วงใยในสุขภาพของสมาชิกทุกท่าน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งมอบความห่วงใยแก่สมาชิกผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อสุขภาพ บริษัทจึงทำความร่วมมือกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นพันธมิตรคู่ค้า และเป็นผู้ให้บริการทางการแพย์แบบครบวงจร จัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ Virtual Health Talk และ Exclusive Wellness Online โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน และเคล็ดลับการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพภายหลังการฟื้นตัวจากการติดเชื้อ ความสำคัญของการนอนหลับ รวมไปถึงวิธีการนอนในทุกๆแง่มุมเพื่อให้สมาชิกนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับร่างกายและสภาพแวดล้อมและได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน

Facebook Comments

Related post