Digiqole ad

ไทยเอนโทฟู้ดฯลงนาม MOU เอสเซนเทีย เล็งขยายส่งออกโปรตีนจิ้งหรีดสู่เวทีโลก

 ไทยเอนโทฟู้ดฯลงนาม MOU เอสเซนเทีย เล็งขยายส่งออกโปรตีนจิ้งหรีดสู่เวทีโลก
Social sharing
Digiqole ad

ตลาดอาหารแห่งอนาคตกระแสแรง ล่าสุดไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด “ฟู้ดเทค สตาร์ทอัพ” ผู้ผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีด Sixtein เบอร์หนึ่งของไทย เซ็นต์เอ็มโอยูเอสเซนเทีย ค่ายใหญ่ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรตีนจากสัตว์ของโลก เพื่อผลักดันการวิจัยและพัฒนาโปรตีนจิ้งหรีดของไทย ขยายช่องทางการจำหน่าย สู่การเป็นฮับโปรตีนจิ้งหรีดของโลก

นายธีรณัฐ รุ่งสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด “ฟู้ดเทค สตาร์ทอัพ” ในฐานะผู้ผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีด Sixtein ด้วยเทคโนโลยีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมรายแรกในประเทศไทย เปิดเผยว่า ล่าสุดนั้น บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเอสเซนเทีย โปรตีน โซลูชั่น จำกัด ( Essentia Protein Solutions ) เพื่อเสริมศักยภาพในด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการขายและการตลาดของทั้งสององค์กร

โดยวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ของทั้ง 2 บริษัท คือ เพื่อขยายร่วมมือกันในทุกมิติ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อขยายตลาดโปรตีนจิ้งหรีด Sixtein สู่ตลาดต่างประเทศ  รวมถึงเพื่อผลักดันให้โปรตีนจิ้งหรีดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกโปรตีนคุณภาพสูงในตลาด Food protein ingredient    อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โปรตีนจิ้งหรีดที่หลาก หลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  ประการสำคัญคือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฮับโปรตีนจิ้งหรีดของโลก เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ และธุรกิจใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรจากจุดแข็งที่ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ และแมลงเศรษฐกิจ

“ตลาดโปรตีนจิ้งหรีดมีความท้าทายในเรื่องคุณภาพ ราคา การผลิตในระดับอุตสาหกรรม การยอมรับของผู้บริโภค และข้อกฎหมายในการส่งออก ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตของบริษัท เราสามารถผลิตโปรตีนจิ้งหรีดคุณภาพสูงในระดับอุตสาหกรรม เพื่อเป็นโปรตีนทางเลือกที่สำคัญในตลาด food protein ingredients โดยความร่วมมือกับ บริษัท Essentia Protein Solutions ผู้นำการผลิตและจำหน่าย protein ingredients  จากสัตว์ในตลาดโลก จะส่งผลให้บริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ และขยายช่องทางจำหน่ายโปรตีนจิ้งหรีดในตลาดต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ทั้งสองบริษัทเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายโปรตีนจิ้งหรีดของโลก” นายธีรณัฐกล่าว

ด้านมร.ริชาร์ด พาร์แนล รองประธานสายงานพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัทเอสเซนเทีย โปรตีน โซลูชั่น จำกัด( Mr.Richard Parnell, VP Business & New Market Development ) กล่าวว่า 

 “ผู้บริโภคมีแนวโน้มความต้องการโปรตีนคุณภาพสูงที่มีความยั่งยืน และมีผลกระทบต่อสิ่งแวด ล้อมต่ำ โปรตีนจิ้งหรีดสามารถตอบสนองความต้องการโปรตีนจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต Essentia Protein Solutions มีเป้าหมายในการเป็นผู้จำหน่ายโปรตีนจิ้งหรีดคุณภาพสูงรายแรกๆในตลาด ซึ่งจากความร่วมมือกับ บริษัทไทยเอนโทฟู้ดฯ ผู้ผลิตโปรตีนจิ้งหรีดคุณภาพ สูงด้วยโรงงานผลิตที่ทันสมัย จะทำให้ Essentia สามารถเสนอโปรตีนจิ้งหรีดคุณภาพสูงสู่ตลาดโลก ประการสำคัญทั้ง 2 บริษัท มีนโยบายและวิสัยทัศน์ตรงกัน เราจึงรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนจิ้งหรีดคุณภาพสูงในรูปแบบต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อผู้บริโภคทั่วโลก ”

ทั้งนี้ บริษัทเอสเซนเทีย โปรตีน โซลูชั่น จำกัด เป็น 1 ใน 7 บริษัท ในกลุ่มธุรกิจของ Lauridsen Group Inc. USA มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรตีนจากสัตว์ในตลาด Food protein ingredient   มีผลประกอบการมูลค่ากว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปีที่ผ่านมา จากโรงงานผลิต 11 แห่งทั่วโลก พร้อมศูนย์นวัตกรรมรองรับการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 4 แห่ง และจำนวนพนักงานในองค์กรกว่า 500 คน เพื่อสร้างสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก 

ด้าน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)  กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า ปัจจุบันตลาดแมลงทั่วโลกมีมูลค่ามากกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าในปี 2570 มูลค่าการตลาดของอาหารโปรตีนจากแมลงจะสูงถึง 2,067.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งประเทศไทยสามารถผลิตแมลงเศรษฐกิจได้มากกว่า 7,000 ตันต่อปี และมีฟาร์มเลี้ยงจำนวนมาก โดยเฉพาะจิ้งหรีดซึ่งเป็นแมลงที่มีการเพาะเลี้ยงมากกว่า 23,000 ฟาร์ม

จากสถิติการส่งออกในปี 2564 ปริมาณการส่งออกแมลงและอาหารแปรรูปที่ทำจากแมลง มีจำนวน 575 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการขยายตัวสูงถึง 96.27% โดยตลาดส่งออกของไทย 5 อันดับแรกคือ กัมพูชา คิดเป็นสัดส่วน 47.80% สหรัฐอเมริกา สัดส่วน 26.07% ญี่ปุ่น สัดส่วน 12.28% เมียนมา สัดส่วน 4.69% และฮ่องกง สัดส่วน 6.51%

 

Facebook Comments

Related post