Digiqole ad

ไทยเอนโทฟู้ดฯผนึก TSTE ผลักดันไทยขึ้นแท่นฮับโปรตีนจิ้งหรีดโลก

 ไทยเอนโทฟู้ดฯผนึก TSTE ผลักดันไทยขึ้นแท่นฮับโปรตีนจิ้งหรีดโลก
Social sharing
Digiqole ad

ตลาดอาหารแห่งอนาคตแรงไม่หยุด ล่าสุด TSTE จับมือไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด “ฟู้ดเทค สตาร์ทอัพ” ผู้ผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีด Sixtein เบอร์หนึ่งของไทย เดินหน้าปักธงไทยในเวทีโลก วางเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโปรตีนจิ้งหรีดของโลก เล็งกวาดรายได้ทะลุหลัก 1,000 ล้านบาท ใน 3 ปี ข้างหน้า

นายธีรณัฐ รุ่งสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอนโท ฟู้ด จำกัด “ฟู้ดเทค สตาร์ทอัพ” ในฐานะผู้ผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีด Sixtein ด้วยเทคโนโลยีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมรายแรกในประเทศไทย เปิดเผยถึงนโยบายภายหลังการร่วมทุนกับบริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)” หรือ TSTE ว่า จากนโยบายดังกล่าวได้เสริมศักยภาพให้บริษัทก้าวสู่ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตโปรตีนจิ้งหรีดของประเทศไทย พร้อมวางเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโปรตีนจิ้งหรีดของโลก และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้ภาคเกษตรกร ชุมชน สังคม และประเทศ ตั้งเป้ารายได้ 250 ล้านบาทในปี 2023 และก้าวสู่ระดับ 1,000 ล้านบาท ในปี 2025 แบ่งเป็นสัดส่วนการขายในประเทศ 30%  และต่างประเทศ  70%

สำหรับแผนการตลาดนั้น บริษัทมุ่งเน้นการจำหน่ายสู่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม (B2B) ในสัดส่วน 80%  ขณะที่กลุ่มลูกค้าในภาคประชาชน ( B2C ) ประมาณ 20% โดยการขายในกลุ่มB2B จะเน้นขายผงโปรตีนในรูปแบบ Food protein ingredients เพื่อเป็นส่วนผสมในอาหารเพิ่มสัดส่วนโปรตีน โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักได้แก่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม รวมถึงรับบทบาทการผลิตรองรับตลาดโออีเอ็มสำหรับขายในประเทศ และส่งออก ขณะที่กลุ่ม B2C จะขายในรูปของ อาหาร หรือขนมที่มีส่วนผสมของผงโปรตีน และรวมถึงขายในรูป ของผงโปรตีนเวย์ เพื่อการออกกำลังกาย โดยขายผ่านตัวแทนจำหน่าย และระบบ Online

“ ช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เนื่อง จากต่างประเทศเริ่มนิยมบริโภคจิ้งหรีดแปรรูปผงโปรตีนมากขึ้น ส่งผลทำให้ภาพรวมการเติบโตจิ้งหรีดในตลาดโลก โดยเฉพาะกลุ่ม Functional Food และ Novel Food เริ่มเติมโตมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา ตลาดจีน ยุโรป ลาตินอเมริกา ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ปัจจุบันตลาดแมลงทั่วโลกมีมูลค่ามากกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าในปี 2570 มูลค่าการตลาดของอาหารโปรตีนจากแมลงจะสูงถึง 2,067.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณกว่า 70,000 ล้านบาท สอดรับกับที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)กล่าวว่า ตลาดแมลงรับประทานได้ทั่วโลกมีอัตราขยายตัว 23.8% ระหว่างปี 2018-2023 และคาดว่าในปี 2023 จะมีมูลค่า 37,900 ล้านบาท ขณะที่ตลาดส่งออกจากไทยยังไม่สูงมากใน ปัจจุบัน  ดังนั้นเนื่องจากการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพิ่งเริ่มต้น ซึ่งจากการที่ TSTE   ได้เข้ามาร่วมทุนและถือหุ้นในสัดส่วน 50% ส่งผลให้เราเติบโตอย่างก้าวกระโดดทันที ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนในรูปตัวเงินแล้ว  TSTE ยังได้เข้ามาสนับสนุนด้านการผลิตทั้งระบบ  ระบบวิศวกรรม ระบบพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ  โดยการใช้อาคารสถานที่ และเครื่องจักรที่ TSTE มีการลงทุนไว้อยู่ก่อน  ทำให้โรงงานใหม่สามารถสร้างเสร็จได้ภายในระยะเพียง 3 เดือน   นอกจากนี้ด้วยความพร้อมของบุคลากร TSTE ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ อาทิ งานวิศวกรรม การบริหารจัดการ จึงเป็นแรงส่งสำคัญให้เราก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างรวดเร็วและมากศักยภาพ”

ด้านนายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าไทยเอนโท ฟู้ดฯ เป็นบริษัท Startup ที่มาแรง มีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการสกัด ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากมหาวิทยาลัย ผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนที่ได้จึงมีคุณภาพสูง สามารถนำมาเป็นส่วนผสมด้วยการเพิ่มสัดส่วนโปรตีนในอาหาร ให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมได้ ทางบริษัทจึงเห็นว่า ธุรกิจผงโปรตีนจากแมลง เป็นโปรตีนอนาคตสามารถนำมาต่อยอดกับธุรกิจเดิมที่บริษัทมีอยู่แล้วได้เป็นอย่างดี จึงได้เข้าร่วมลงทุน เพื่อเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ โดยในเบื้องต้น โครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนที่เป็นเม็ดเงิน มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้งาน และทุนที่ได้จากงานวิจัยและพัฒนา มีมูลค่ารวมกันราว 200 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ และเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร  รวมถึงการมีส่วนร่วมผลักดันทางการตลาด ด้วยฐานลูกค้าอุตสาหกรรม (B to B) ที่บริษัทมีอยู่เดิม ซึ่งจะเสริมให้บริษัท ไทยเอนโท ฟู้ดฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำในการผลิตผงโปรตีนจากจิ้งหรีดอย่างเต็มรูปแบบ

“ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ลฯ เกิดจากในอดีตประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่มีท่าเรือสำหรับส่งออกน้ำตาล กลุ่มโรงงานน้ำตาลก็เลยมาร่วมทุนกันก่อสร้างท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ จากนั้นก็แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในนาม TSTE เพื่อประกอบธุรกิจท่าเรือสำหรับขนถ่ายน้ำตาลเป็นหลัก ต่อมาคณะกรรมการบริษัท เริ่มเห็นว่าควรกระจายความเสี่ยง ด้วยการไปลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่ม โดยเน้นไปทางด้านอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเรามีความชำนาญอยู่แล้ว  ปัจจุบันในพื้นที่ท่าเรือและคลังสินค้าของเรา 150 ไร่ นอกจากธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้าแล้ว เรามีบริษัทในเครือ ที่ลงทุนในธุรกิจโรงโม่แป้งสาลี ซึ่งเป็นโรงงานที่ทันสมัยใหญ่ติดหนึ่งในสามของประเทศ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ชื่อ TMILL รวมถึงการลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม ซึ่งปัจจุบันเราได้ระบบ BRC ระบบมาตรฐานสูงสุดของประเทศ นอกจากนี้เราขยายธุรกิจต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นอีก เช่น ธุรกิจ packing อาหารเชิงอุตสาหกรรม และล่าสุดได้เข้าไปลงทุนซื้อกิจการธุรกิจแปรรูปสำหร่ายอีกด้วย ”

สำหรับโรงงานแปรรูปผงโปรตีนจิ้งหรีดของบริษัทฯ จะสามารถเริ่มการผลิตในเชิงพา ณิชย์ ได้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2022   นี้  โดยมีกำลังการผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีดสูงสุดกว่า 1,200 ตันต่อปี ด้วยกำลังการผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีด 4 ตันต่อวัน และสามารถ scale up ได้ 10 เท่าภายใน 1 ปี ทำให้ Thai Ento เป็นผู้ผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีดในระดับอุตสาหกรรมรายแรกของประเทศ ทั้งนี้การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ต้องอาศัยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทฯ เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ผู้ประกอบอาหารและเครื่องดื่มโปรตีนสูง บริษัทพันธมิตรทางการค้า ภาครัฐ และประเทศคู่ค้า 

  ทั้งนี้ ไทย เอนโทฯ ได้นำ Isec Technology มาใช้เป็นเทคโนโลยีการแปรรูปผงโปรตีนจิ้งหรีดในระดับอุตสาหกรรมรายแรกของเอเซีย เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะโดย ไทย เอนโทฯ เป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ( Continuous process ) และ ใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของแมลง zero-waste process มีความละเอียดสูง มีสีอ่อน ไม่มีกลิ่นจิ้งหรีดคั่ว ประการสำคัญ Isec Technology ส่งผลให้ต้นทุนการผลิของบริษัทลดลงกว่า 30% เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการผลิต พลังงานและแรงงานน้อยลง และด้วยนวัตกรรมและกระบวนการผลิตทันสมัยที่สุดในเอเชีย ทำให้ได้ผงโปรตีนจิ้งหรีดคุณภาพสูง มีคุณสมบัติแตกต่างจากผงโปรตีนจิ้งหรีดทั่วไปมีปริมาณโปรตีนสูง ไขมันต่ำ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ตลาดทั่วโลกต้องการโดยมีกำลังการผลิต 1 ตัน/ชั่วโมง และสามารถปรับเพิ่มได้อย่างรวดเร็ว และปรับใช้ได้กับแมลงหลากหลากชนิด (Scalable) มีความปลอดภัยทางอาหาร  พร้อมจัดทำระบบมาตรฐานกระบวนการผลิตในระดับสากล FSSC22000..(Food Safety), ISO 22000 , HACCP ,GHPs ซึ่งมีความปลอดภัยด้านอาหารสูงสุด

ในระดับโลกนั้นมีงานวิจัยคุณค่าทางโภชนาการ ที่จะนำมาเป็นคอนเท้นท์สร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้ โดยข้อดีของผงโปรตีนจากจิ้งหรีด เมื่อเทียบกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ทั่วไป และเมื่อเทียบกับโปรตีนจากถั่วเหลือง Sixtein จะเป็นโปรตีนทางเลือกที่เป็นมากกว่าโปรตีน มีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบทั้ง9 ชนิด มี BCAA สูง มีแร่ธาตุหลากหลายชนิด มีวิตามิน บี 12 Fiber และ Prebiotic เป็นโปรตีนสะอาดและเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Facebook Comments

Related post