Digiqole ad

ไทยเบฟ ร่วมกับ ชุมชนไม้ขาว จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “เก็บ กลับ-รีไซเคิล” ขับเคลื่อนโมเดลการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนเพื่อชุมชน

 ไทยเบฟ ร่วมกับ ชุมชนไม้ขาว จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “เก็บ กลับ-รีไซเคิล” ขับเคลื่อนโมเดลการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนเพื่อชุมชน
Social sharing
Digiqole ad

นับเป็นกิจกรรมดีงาม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความยั่งยืนให้ชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ในโครงการ “เก็บ กลับ-รีไซเคิล” โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และสนับสนุนการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนเพื่อชุมชน
โดยร่วมกับ โรงเรียนบ้านไม้ขาว ชุมชนไม้ขาว จ.ภูเก็ต

กลุ่มรถสามล้อพ่วง ขับเคลื่อนโครงการเพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะที่ถูกต้องและนำมาจำหน่ายที่ตลาดนัดรีไซเคิล โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่โรงเรียนบ้านไม้ขาว ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันภายใต้หลักการ บ.ว.ร. และมีน้องๆเยาวชนจากโครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม เป็นผู้ดูแลและดำเนินโครงการภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนบ้านไม้ขาว และมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด ได้จัดเวิร์คช้อปออนไลน์ในหัวข้อ ขั้นตอนการซื้อขายตลาดนัดรีไซเคิล ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะให้กับเยาวชนและตัวแทนชุมชน ให้ความรู้และแนะนำวิธีบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อนำขยะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และช่วยลดปริมาณขยะและจัดการอย่างเป็นระบบโดยชุมชน โดยมีเยาวชนจากโครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม พร้อมด้วยคุณครู ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มรถสามล้อพ่วง เข้าร่วมอบรม

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มรถสามล้อพ่วงที่รับ-ส่งนักท่องเที่ยว กว่า 50 คัน เข้าร่วมโครงการ โดยร่วมติดป้ายประชาสัมพันธ์และถุงคัดแยกขยะรีไซเคิลที่รถ โดยมีป้ายระบุ “รถคันนี้มีถุงแยก ขวด กระป๋อง” เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ฝากทิ้งได้อีกด้วย สำหรับตลาดนัดรีไซเคิล จะมีศูนย์กลางอยู่ที่โรงเรียนบ้านไม้ขาว โดยเบื้องต้นมีกำหนดเปิดตลาดนัดรีไซเคิลเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ชาวบ้าน คนในชุมชน กลุ่มรถสามล้อพ่วง ได้นำขยะรีไซเคิลที่ได้คัดแยกไว้มาจำหน่าย
เรียกได้ว่าเป็นโมเดลการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยมีเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติร่วมเป็นกำลังสำคัญ และมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการขยะในระดับชุมชนที่จะสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน

Facebook Comments

Related post