Digiqole ad

ไทยฮอนด้า ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยในงานนิทรรศการครบรอบ 20 ปี กับ กปถ. กรมการขนส่งทางบก

 ไทยฮอนด้า ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยในงานนิทรรศการครบรอบ 20 ปี กับ กปถ. กรมการขนส่งทางบก
Social sharing

Digiqole ad

ไทยฮอนด้า ผู้นำด้านการขับขี่ปลอดภัยของเมืองไทย นำโดย ดร. อารักษ์ พรประภา ประธานบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเผยแพร่ความรู้ผ่านนิทรรศการ 20 ปี กับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก” ชวนประชาชนเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน พลังขับเคลื่อนสู่ถนนปลอดภัยทั่วไทยอย่างยั่งยืน Driven sustainable road safety across Thailand ณ ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ ชั้น 1 เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยภายในงาน ได้มีการจัดบูธนิทรรศการ กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงงานสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยทางไทยฮอนด้าได้นำเครื่อง Honda APT : Accident Prediction Training โปรแกรมสำหรับฝึกทักษะในการคาดการณ์ล่วงหน้าและอุบัติเหตุ และเครื่อง Riding Trainer เครื่องจำลองการขับขี่จริงบนท้องถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน และความมุ่งมั่นในการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยให้น้อยลงมากที่สุด ผ่านการให้ความรู้ทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง เป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายหลักของประเทศไทยที่ให้มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนต่ำกว่า 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน ในปี พ.ศ. 2570 ตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศต่อไป

ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของฮอนด้าขับขี่ปลอดภัย ได้ที่

เฟซบุ๊ก : facebook.com/HondaSafetyThailand

เว็บไซต์ : hondasafety.thaihonda.co.th

Facebook Comments


Social sharing

Related post