Digiqole ad

ไทยจับมือจีนพัฒนาระบบชั่งตวงวัดระดับสากล เล็งตรวจสอบเครื่องชาร์จรถยนต์อีวี

 ไทยจับมือจีนพัฒนาระบบชั่งตวงวัดระดับสากล เล็งตรวจสอบเครื่องชาร์จรถยนต์อีวี
Social sharing

Digiqole ad

ไทยหารือจีนคิ๊กออฟความร่วมมือสองฝ่ายในการพัฒนาระบบชั่งตวงวัดให้มีก้าวหน้าทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมเดินหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการงานชั่งตวงวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาแนวทางการตรวจสอบเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger)ในฐานะที่จีนเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของโลกและมีการส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงการประชุมคณะกรรมการชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (International Committee of Legal Metrology meeting: CIML) ครั้งที่ 58 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 66 ได้หารือสองฝ่ายกับ Mr.Liu Hongbin รองอธิบดีสำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐบาลจีน (State Administration for Market Regulation, SAMR) โดยไทยและจีนเห็นพ้องร่วมกันว่าจะมีการประสานความร่วมมือด้านชั่งตวงวัดกันอย่างใกล้ชิด โดยได้แต่งตั้งผู้ประสานงานแต่ละฝ่ายดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบชั่งตวงวัดให้มีความก้าวหน้าทันสมัยตามแนวโน้มการพัฒนาทางเทคโนโลยี และตรงตามความต้องการและประสบการณ์ของแต่ละประเทศ ในเบื้องต้นไทยอาจเสนอให้มีการพูดคุยกันในเรื่องแนวทางการตรวจสอบต้นแบบเครื่องชั่วตวงวัดซึ่งจะช่วยกำกับดูแลมาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัดตั้งแต่ต้นทางการผลิตและการนำเข้า รวมทั้งหารือแนวทางการตรวจสอบเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ตลอดจนอาจมีการจัดอบรมหรือเวิร์คช็อปร่วมกันทั้งในประเด็นด้านเทคนิคและด้านการบริหารจัดการงานภายใต้ทรัพยากรและบุคลากรที่มีจำกัด

ในโอกาสนี้จีนเป็นอีกประเทศที่สนับสนุนข้อเสนอของไทยให้มี “ปฏิญญาเชียงใหม่ว่าด้วยการพัฒนาระบบงานชั่งตวงวัดที่ก้าวหน้า” หรือ “Chiang-Mai Declaration on NEXT Legal Metrology System (LMS)” เป็นผลลัพธ์การประชุม CIML ครั้งนี้

Facebook Comments


Social sharing

Related post