Digiqole ad

ไทยคว้ารางวัลอันดับหนึ่งในเอเชียสถานที่จัดกิจกรรมไมซ์

 ไทยคว้ารางวัลอันดับหนึ่งในเอเชียสถานที่จัดกิจกรรมไมซ์
Social sharing
Digiqole ad

ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดสถานที่เพื่อการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ คว้ารางวัล M&C Asia Stella Awards 2021

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นจุดหมายปลายทางอันยอดเยี่ยมด้านการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meetings & Incentives) ในเอเชีย หรือ Best Meetings & Incentives Destination (Asia)
การคัดเลือกดังกล่าวจัดขึ้นโดย M&C Asia สื่อด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการเดินทางที่มีชื่อเสียงในกลุ่มผู้จัดงานและแวดวงมืออาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์ระดับนานาชาติ ซึ่งเชิญชวนผู้อ่าน และผู้ประกอบการไมซ์จากประเทศต่าง ๆ เสนอชื่อประเทศที่นิยมมากที่สุด จนทำให้ไทยได้รับ M&C Asia Stella Awards 2021

“รางวัลนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังเข้มแข็งในตลาดไมซ์นานาชาติ และเป็นผลงานของทีมไมซ์ไทยเพราะเรามีความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งมากจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ผู้ประกอบการ และชุมชน”

นาย จิรุตถ์ กล่าวว่า “การได้รับความนิยมอย่างสูงในด้านการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมไมซ์และภาพรวมทางเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากงานวิจัยที่แสดงว่าการประชุมกับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจะเป็นสาขาที่เติบโตมากที่สุดของอุตสาหกรรมไมซ์หลังสถานการณ์โควิด 19”

ในขณะเดียวกัน ทีเส็บยังคงมุ่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ในทุกด้าน ทั้งการส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน การนำนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงานและการพัฒนาขีดความสามารถของเมืองและชุมชนทั่วไทยให้รองรับการจัดงาน เพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยโดดเด่น สามารถตอบสนองความต้องการของนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้มากที่สุด

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทีเส็บใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ กระจายรายได้สู่ภูมิภาค และพัฒนาศักยภาพด้านไมซ์ให้กับชุมชนทั่วประเทศ สำหรับการดำเนินงานในปีนี้จะนำแนวคิดเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green หรือ BCG ที่เป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลมาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์แบบองค์รวมใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว อาทิ การพัฒนา 10 เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ ที่มุ่งดึงศักยภาพของวิถีชุมชนและทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่นอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาผนวกกับแนวคิดเรื่องความยั่งยืนทำให้เกิดเส้นทางและกิจกรรมไมซ์ใหม่ ๆ และยังคงมีแคมเปญสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ครบทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อกระตุ้นการจัดงานอย่างปลอดภัยในประเทศตามนโยบายเปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ได้มาตรฐาน

สำหรับผู้ที่สนใจ 10 เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ https://www.businesseventsthailand.com/th/press-media/news-press-release/detail/1348-easily-organized-mice-activities-with-10-creative-mice-routes

Facebook Comments

Related post