Digiqole ad

“ไตรรงค์ Market” เพื่อครอบครัวพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

 “ไตรรงค์ Market” เพื่อครอบครัวพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
Social sharing
Digiqole ad

ตามนโยบายด้านเสริมสร้างสวัสดิการของ พลตำรวจโท ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ที่มุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ 1.เสริมรายได้ 2.สานความสัมพันธ์ และ 3.สร้างความสุขแก่บุคลากรในองค์กร จึงได้จัดตั้งกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ขึ้นเป็นการเฉพาะ

โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันอย่างแพร่หลาย เสริมสร้างรายได้นอกเหนือรายได้หลักจากเงินเดือน ยกระดับความสุขและสวัสดิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ

1.ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 3,000 นาย

2.ครอบครัวข้าราชการตำรวจ และ 3.คือกลุ่มสุดท้ายซึ่งสำคัญยิ่งต่อองค์กรและมักจะถูกละเลยลืมเลือนตามกาลเวลา คือ กลุ่มของข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐานที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งท่านเหล่านี้ล้วนแต่ร่วมก่อสร้างวางรากฐาน “ครอบครัวพิสูจน์หลักฐาน”จนมั่นคงถึงปัจจุบัน

จึงได้จัดให้มีสื่อสังคมออนไลน์ คือ เฟซบุ๊คชนิดกลุ่มปิด จะมีข้าราชการตำรวจในปัจจุบันของทุกหน่วยในสังกัดร่วมกันเป็นผู้ดูแลระบบ โดยเชิญชวน กลั่นกรองสมาชิกและวางกฎระเบียบชุมชน เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มั่นใจว่าการซื้อขายมีความปลอดภัย ปราศจากการซื้อขายสิ่งผิดกฎหมายตลอดจนปราศจากการโกง และไม่มีการหักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

Forensic marketplace ตลาดนัดออนไลน์สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ หรือที่เรียกในชื่อเล่นว่า “ไตรรงค์ Market” จะเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร แทนความห่วงใย ความใส่ใจ เพื่อสร้างสวัสดิการอย่างยั่งยืน

“เราจะห่วงใย เราจะใส่ใจ และร่วมเสริมสร้างสวัสดิการร่วมกัน”

เพราะพวกเราคือ “ครอบครัวพิสูจน์หลักตำรวจ” ตลอดไป

พลตำรวจโท ไตรรงค์ ผิวพรรณ
ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

 

Facebook Comments

Related post