Digiqole ad

“ไดกิ้น” เสริมความรู้ด้านอาชีพ

 “ไดกิ้น” เสริมความรู้ด้านอาชีพ
Social sharing
Digiqole ad

 โคเฮ ชิบาตะ  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม  บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมการล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 สถาบัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก และวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ โดยมี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 2 ท่าน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ได้แก่  อรุณ สุวรรณสุนทร  และนิภัทรา สูงภิไลย์  การฝึกอบรมครั้งนี้ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ได้ส่งทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องการล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานจริงให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 5  สถาบัน ก่อนออกปฏิบัติงานล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  และบุคคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพต่อไป โดยมี รัชณิฏา สงวนเรือง, ศุภกฤษ อธิขจรสุข, ทวีศักดิ์ มาลัยวิจิตร และว่าที่ ร.อ.บุน้อม ปันชัยสงค์ เข้าร่วมในพิธี งานฝึกอบรมจัด ณ  ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ และศูนย์ฝึกปฏิบัติระบบเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

Facebook Comments

Related post