Digiqole ad

ไดกิ้น” ผนึก “สอศ” พัฒนาทักษะครู นักเรียน อาชีวะทั่วประเทศ บันไดก้าวแรกสู่ความเป็นช่างแอร์มืออาชีพ ที่มีมาตรฐาน

 ไดกิ้น” ผนึก “สอศ” พัฒนาทักษะครู นักเรียน อาชีวะทั่วประเทศ  บันไดก้าวแรกสู่ความเป็นช่างแอร์มืออาชีพ ที่มีมาตรฐาน
Social sharing
Digiqole ad

แอร์ หรือ เครื่องปรับอากาศ ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าสำคัญประจำบ้าน โดยทั่วไปเรามักดูแลรักษาแอร์ด้วยการทำความสะอาด เปลี่ยนแผ่นกรอง และเติมน้ำยาแอร์ ตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ ถึงอย่างนั้น ก็ยังเกิดปัญหา “แอร์ไม่เย็น” ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เรียกช่างมาล้างแล้วก็ยังไม่เย็น ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยเนื่องจาก ช่างขาดทักษะความรู้ความสามารถในการล้าง และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ทั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย (residential)  และเชิงพาณิชย์ (commercial)

 

ไดกิ้น (Daikin) หนึ่งในบริษัทเครื่องปรับอากาศชั้นนำของโลก คืออีกหนึ่งภาคธุรกิจที่พยายามผลักดันการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศมาโดยตลอด โดยไดกิ้นไม่เพียงแต่จะให้ความสำคัญกับกลุ่มช่างแอร์เท่านั้น แต่รวมไปถึงบุคลากรด้านการศึกษาด้วย ซึ่ง “ไดกิ้น” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พัฒนาให้ความรู้แก่ ‘ครู-อาจารย์’ ผู้ถ่ายทอดความรู้ความสามารถไปสู่ช่างรุ่นถัดไป และ ‘นักเรียน-นักศึกษา’ กลุ่มที่จะกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องปรับอากาศในอนาคตอีกด้วย

จุดเริ่มต้นพัฒนาทักษะบุคลากรอาชีวศึกษา มร.อาคิฮิสะ โยโคยามา ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า จะเห็นได้ตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2020 ที่ผ่านมา ไดกิ้นได้เดินหน้าพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศร่วมกับ OVEC หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่ออบรมให้กลุ่มครู-อาจารย์ รวมถึงนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวะ เกิดความรู้ความเข้าใจการทำงานขั้นพื้นฐานของระบบเครื่องปรับอากาศทั้งสำหรับที่อยู่อาศัย (residential)  และเชิงพาณิชย์ (commercial) ผ่านการถ่ายทอดและอัปเดตเทคโนโลยีสมัยใหม่ของเครื่องปรับอากาศ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทำงานจริง ต่อยอดสู่การยกระดับช่างเครื่องปรับอากาศ เป็นช่างที่ได้การรับรองตาม ‘มาตรฐานฝีมือแรงงาน’ ที่มีทักษะ-ความรู้ความสามารถ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย

ในเฟสแรก กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมคือคณะครู-อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวะในสังกัดของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม 4 ภาค คือ ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะถูกออกแบบให้เข้ากับความรู้พื้นฐานด้านเครื่องปรับอากาศของกลุ่มครูและอาจารย์ การอบรมจึงเน้นที่ทฤษฎีในเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจด้านการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาของเครื่องปรับอากาศ INVERTER รวมถึงการทำงานของระบบปรับอากาศ VRV ขั้นพื้นฐาน พร้อมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับลูกศิษย์ในมือ

เฟสที่ 2 หลักสูตรปฏิบัติจริงงานเครื่องปรับอากาศ

การอบรมในเฟสที่สอง จะเน้นที่การลงมือปฏิบัติจริงให้กับกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา

โดยไดกิ้นร่วมมือกับครูอาจารย์ที่อบรมไปแล้วในเฟสแรก จัดกิจกรรมอบรมพิเศษทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อขยายองค์ความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศลงสู่ระดับภูมิภาค โดยได้จัดกิจกรรมนำร่องไปที่วิทยาลัยอาชีวะในสังกัดของ OVEC จำนวน 5 สถาบัน คือ ‘วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา’ จังหวัดยโสธร, ‘วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร’ จังหวัดพิจิตร, ‘วิทยาลัยเทคนิคน่าน’ จังหวัดน่าน และ ‘วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น’ จังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานครอบรมในหลักสูตรการซ่อมบำรุง และการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศ

โดยมีเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและประสบการณ์ด้านเครื่องปรับอากาศเป็นอย่างดี และได้รับการรับรองเป็นผู้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 และ 2 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว

ซึ่งการอบรมทั้งเฟสหนึ่งและเฟสสองของไดกิ้น คือขั้นของพัฒนาทักษะบุคลากรที่ไม่เพียงแต่จะยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศเพียงเท่านั้น แต่ยังสร้างคุณค่าให้กับแวดวงอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก จากจำนวนบุคลากรครูและนักเรียนที่ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในกิจกรรมเกือบ 300 คน รวมถึงนักเรียนที่จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูที่เข้ารับการฝึกอบรมในเฟสแรก รวมแล้วมากกว่า 3,000 คน

ซึ่งทำให้บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ก้าวขึ้นมาคว้ารางวัลระดับประเทศ อย่าง ‘รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ กระทรวงศึกษาธิการ โดยรับมอบรางวัลจาก ‘นางสาวตรีนุช เทียนทอง’ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา

เฟสที่ 3 ต่อยอดสู่ช่างระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะเริ่มต้นขึ้นในปี 2022 นี้ โดยรายละเอียดหลักอยู่ที่การนำนักเรียน-นักศึกษาอาชีวะ เข้าอบรมร่วมกับช่างเครื่องปรับอากาศอาชีพ ซึ่งความตั้งใจของไดกิ้นคือ การยกระดับทักษะของช่างเครื่องปรับอากาศและนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ให้ก้าวไปเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปรับอากาศยุคใหม่ ที่ได้รับการรับรองทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและให้ประสบการณ์ตรงกับนักเรียนนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนความรู้กับช่างเครื่องปรับอากาศอาชีพ และยังเป็นการให้โอกาสกับนักเรียน นักศึกษา ในการประกอบวิชาชีพหลังจบการศึกษากับช่างเครื่องปรับอากาศมืออาชีพได้ในอนาคต

ในส่วนของผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศไดกิ้นในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนีย มร.จุนอิจิ  โอโมริ ประธานบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมไทย การพัฒนาวงการอุตสาหกรรมและการศึกษาของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาและส่งเสริมกำลังคนอาชีวศึกษานั้นมีความจำเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรม บริษัทจึงสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศมาโดยตลอด และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงด้านสังคม ด้านการศึกษาและด้านอุตสาหกรรมของไทยให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป

นอกจากกิจกรรมการฝึกอบรมที่ไดกิ้นให้การสนับสนุนแล้ว ไดกิ้นยังคงจะเดินหน้าต่อ ในการสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กิจกรรมแข่งขันทักษะเครื่องปรับอากาศ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมระดับประเทศ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแข่งขันทักษะเครื่องปรับอากาศนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือของนักเรียน นักศึกษา ในสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง (ช่างเครื่องปรับอากาศ) เปิดโอกาส ให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ อีกทั้งยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน

ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ที่ศูนย์ CVM (Center of Vocational Manpower Networking Management) หรือ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ‘วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม’ กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ไดกิ้นให้การสนับสนุนและส่งเสริม ให้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุง และเรียนรู้เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ  ให้กับครู นักเรียน นักศึกษา ช่างเครื่องปรับอากาศและประชาชนที่สนใจทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านเครื่องปรับอากาศ

 

“การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ไดกิ้นได้ใส่ความเป็น Learning Center เพื่อให้ใครก็ตามที่สนใจ ได้มาสัมผัส และเรียนรู้กับผลิตภัณฑ์จริง รวมถึงเทคโนโลยีระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้มีความรู้ ความสามารถ และมีความมั่นใจในการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ทุกประเภทได้เต็มประสิทธิภาพ

 

Facebook Comments

Related post