Digiqole ad

“ไชยา พรหมา” รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย พร้อมผลักดันการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ยกระดับรายได้ชาวไร่อ้อย

 “ไชยา พรหมา” รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย พร้อมผลักดันการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ยกระดับรายได้ชาวไร่อ้อย
Social sharing

Digiqole ad
นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง ผู้แทนสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือประเด็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความห่วงใย พร้อมรับฟังและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยตั้งใจดูแลพี่น้องตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ ตลอดจนสานต่อโครงการจะที่เป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างเต็มที่
1. นายไชยา พรหมา กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบดูและพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ รวมถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย วันนี้พี่น้องเกษตรกรยังมีปัญหาเรื่องเงินชดเชยในการตัดอ้อยสดตามนโยบายรัฐที่สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยสดลดการเผาอ้อยสด เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะรับเรื่องไปติดตามแก้ไขปัญหานี้ให้พี่น้องเกษตรกร
2. เรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เนื่องจากผลผลิตจากอ้อยสามารถต่อยอดได้ในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถสร้างงาน สร้างผลตอบแทน กำไร และผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยตัวจริง ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับข้อเสนอดังกล่าวเพื่อไปหารือกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์ที่แท้จริง
3. นอกจากการสานต่อโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยแล้ว เกษตรกรที่มาในวันนี้ ยังขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ช่วยดูแลสนับสนุนในด้านอื่น เช่น การพัฒนาพันธุ์อ้อย โรคในพืช รวมถึงฝากดูแลเรื่องพื้นที่การปลูกอ้อยในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ซึ่งในอนาคตคาดหวังให้เกษตรกรสามารถได้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อการเกษตรเต็มที่ต่อไป
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post